FöPL-försäkringen avslutas

Avsluta ArPL-försäkringen när den sista arbetstagaren avslutar sitt arbete.

Du kan plötsligt eller så småningom bli utan arbetstagare, t.ex. om du säljer ditt företag och arbetstagarna överförs till ett annat företag eller du blir tvungen att säga upp dina arbetstagare. Dina arbetstagare kan också överflyttas till en annan försäkring hos dig eller hos en annan arbetsgivare. Om detta är fallet och du inte kommer att avlöna nya arbetstagare inom en snar framtid, ska du avsluta ArPL-försäkringen. 

Enklast avslutar du din försäkring med en anmälan till oss på nätet

  • datumet för när din sista arbetstagare avslutade sitt arbete,
  • orsaken till att försäkringen avslutades.

Avsluta försäkringen

Gör också de sista löneanmälningarna för de enskilda arbetstagarna till inkomstregistret. Anmäl alla löner och semesterersättningar samt datumen för när anställningarna slutat för varje arbetstagare till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningen.

Efter att vi fått anmälningarna avslutar vi din ArPL-försäkring den dag när din sista arbetstagare avslutar sin anställning.

Men situationen kan ju alltid ändra. Om du grundar ett nytt företag eller beslutar att fortsätta med verksamheten på nytt, teckna en ny ArPL-försäkring. Du är hjärtligt välkommen tillbaka som kund hos oss!