ArPL-löneanmälningar om löner som betalats 2019

Anmäl alla löner som betalats 1.1.2019 eller senare till inkomstregistret. Lämna anmälan inom fem dagar efter lönebetalningen. Anmälan ska göras efter varje lönebetalning.

Hur anmäler man löner som betalats 2019?

Alla löneanmälningar om löner som betalats fr.o.m. 1.1.2019 ska göras till inkomstregistret. Även ändringar som gäller de löner som betalats år 2019 ska anmälas till inkomstregistret.

Du kan skicka löneuppgifterna direkt till inkomstregistret via löneberäkningssystemet, som en fil i inkomstregistrets e-tjänst eller på blankett.

Skicka löneanmälningarna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från lönebetalningen. Anmäl alla löner till inkomstregistret. Anmälan har inga eurogränser.

Ge vid behov arbetsgivarens separata anmälan med de uppgifter som inte gäller en enskild arbetstagare. Den separata anmälan ska lämnas senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på lönebetalningsmånaden.

Anmäl lönerna för 2019 till inkomstregistret ›

Så här anmäler du löner som betalats 2018 till Ilmarinen ›

Arbetstagarens pensionsavgifter betalas fortsättningsvis till Ilmarinen

Arbetspensionsavgifterna ska även i fortsättningen betalas till Ilmarinen. Vi får alla uppgifter som behövs för beräkningen av försäkringsavgifter och pensioner direkt från inkomstregistret. 

Du får en faktura på arbetspensionsavgifterna efter varje lönebetalningsmånad. Fakturan grundar sig på de löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Fakturan förfaller den sista i den månad som följer på lönebetalningsmånaden. 

Du kan flytta förfallodagen med högst en månad framåt. Förfallodagen kan flyttas under lönebetalningsmånaden genom att logga in i vår webbtjänst. Då förfallodagen flyttats, uppbärs det försäkringsavgiftsränta på försäkringsavgiften. Den nya förfallodagen gäller även för de följande fakturorna, tills du åter ändrar förfallodagen i webbtjänsten.

 Om du använder tjänsten SuoraTyö eller Palkka.fi, får du betalningsuppgifterna direkt från dem. I sådant fall skickar vi ingen separat faktura.

Vi rekommenderar att du börjar använda nätfaktura samtidigt som du tar i bruk inkomstregistrets e-tjänst.

Läs mer och övergå till nätfaktura ›

Närmare information och anvisningar om hur man tar i bruk inkomstregistret

Vi har samlat omfattande anvisningar om hur du tar i bruk inkomstregistrets e-tjänst. Läs tipsen, titta på videorna och delta i utbildningarna.

Vår kundtjänst står till tjänst i chatten eller per telefon vardagar kl. 8–17 på nummer 010 195 000.

Läs mer om hur du tar i bruk inkomstregistret ›