Anmäl alla löner till inkomstregistret

Anmäl alla löner som betalats 1.1.2019 eller senare till inkomstregistret. Lämna anmälan inom fem dagar efter lönebetalningen. Anmälan ska göras efter varje lönebetalning.

Hur anmäler man löner som betalats 2019?

Alla löneanmälningar om löner som betalats fr.o.m. 1.1.2019 ska göras till inkomstregistret. Även ändringar som gäller de löner som betalats år 2019 ska anmälas till inkomstregistret.

Du kan skicka löneuppgifterna direkt till inkomstregistret via löneberäkningssystemet via det tekniska grässnittet, som en fil i inkomstregistrets e-tjänst eller på blankett.

Skicka löneanmälningarna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från lönebetalningen. Anmäl alla betalda löner och naturaförmåner till inkomstregistret. Anmälan har inga eurogränser.

Anmäl lönerna till inkomstregistret ›

Arbetstagarens pensionsavgifter betalas fortsättningsvis till Ilmarinen

Arbetspensionsavgifterna ska även i fortsättningen betalas till Ilmarinen. Vi får alla uppgifter som behövs för beräkningen av försäkringsavgifter och pensioner direkt från inkomstregistret. 

Du får en faktura på arbetspensionsavgifterna efter varje lönebetalningsmånad. Fakturan grundar sig på de löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Fakturan förfaller i regel den sista i den månad som följer på lönebetalningsmånaden. 

Ett undantag är löneanmälningar gjorda via tjänsterna Palkka.fi, SuoraTyö.fi eller PikaPalkka, för vilka vi inte skickar någon faktura, utan ArPL-avgiften anges direkt i tjänsten.

Ändring av förgallodagen via nättjänsten

Du kan flytta förfallodagen med högst en månad framåt. Försäkringsavgiften förfaller då till betalning två månader efter löneutbetalningen. Förfallodagen kan flyttas under lönebetalningsmånaden genom att logga in i vår webbtjänst. Då förfallodagen flyttats tillkommer försäkringsavgiftsränta på försäkringsavgiften för den påföljande månaden. Den nya förfallodagen gäller även för de följande fakturorna, tills du åter ändrar förfallodagen i webbtjänsten.

Om du använder tjänsten SuoraTyö eller Palkka.fi, får du betalningsuppgifterna direkt från dem. I sådant fall skickar vi ingen separat faktura. I Palkka.fi förfaller ARPL-avgiften till betalning den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen. Förändring av förfallodagen påverkar inte förfallodagen i Palkka.fi.

Läs mer om arbetsgivares separata anmälan på inkomstregistrets webbplats

Vi rekommenderar att du börjar använda nätfaktura samtidigt som du tar i bruk inkomstregistrets e-tjänst.

Läs mer och övergå till nätfaktura ›

arbetsgivarens separata anmälan

Ge vid behov arbetsgivarens separata anmälan med de uppgifter som inte gäller en enskild arbetstagare. Den separata anmälan ska lämnas senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på lönebetalningsmånaden.

Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan på inkomstregistrets webbplats.

Närmare information och anvisningar om hur man tar i bruk inkomstregistret

Vi har samlat omfattande anvisningar om hur du tar i bruk inkomstregistrets e-tjänst. Läs tipsen, titta på videorna och delta i utbildningarna.

Vår kundtjänst står till tjänst i chatten eller per telefon vardagar kl. 8–17 på nummer 010 195 000.

Läs mer om hur du tar i bruk inkomstregistret ›