På vilket sätt faktureras och betalas arbetspensionsavgifterna?

You will receive an invoice for the earnings-related pension contributions on wages and salaries that you pay and report in a calendar month. Users of SuoraTyo.fi, PikaPalkka® and Palkka.fi will not receive a separate invoice, instead their payment information can be found in the service they use.

Du får en faktura på arbetspensionsavgifterna efter varje lönebetalningsmånad. Fakturan grundar sig på de löneuppgifter som du anmält till inkomstregistret. Fakturan på arbetspensionsavgifterna förfaller i regel den sista i den månad som följer på lönebetalningsmånaden. 

Som arbetsgivare med försäkringsavtal kan du flytta fram förfallodagen med en månad i Ilmarinens webbtjänst. I sådant fall uppbärs en försäkringsavgiftsränta på avgiften. Du kan flytta fram fakturor som du får följande månad och alla fakturor efter det.

Ett undantag utgör de löner som anmälts via tjänsterna Palkka.fi, SuoraTyö.fi och PikaPalkka. Då du lämnar en anmälan om löneuppgifter via dessa tjänster, skickar vi ingen separat faktura. ArPL-avgiften och de uppgifter som behövs för att betala den bildas i den tjänst som du använder. Betala fakturan enligt anvisningarna i tjänsten.