Försäkra dina arbetstagare

hos oss

 

Försäljning | 010 284 2385

Varför just Ilmarinen?

Då du tecknar en pensionsförsäkring hos oss väljer du din samarbetspartner. Välj en sådan med vilken du lätt uträttar ärenden med. Som svarar innan du hinner fråga. Som du kan diskutera med jämlikt och bli förstådd. Som talar ditt språk och inte gömmer sig bakom paragrafer. Ilmarinen är en sådan.

Försäkra dina arbetstagare

Du ansvarar för dina arbetstagares pensionsskydd. Teckna en ArPL-försäkring, då du anställer minst en person fortlöpande och betalar löneinkomster minst 8 346  euro inom 6 månader (8 334 euro år 2017). Försäkra din arbetstagare, tills han/hon fyller 68 år. Så säkerställer du arbetstagarens pensionsskydd genom hela livet.

Läs mer om ArPL-försäkring

FÖRSÄKRA DIG SJÄLV

Pensionsförsäkringen för företagare (FöPL) tryggar ditt och din familjs liv. FöPL-försäkringen hjälper, om du förlorar din arbetsförmåga, insjuknar eller är föräldraledig. Varje FöPL-avgift utökar din pension och förbättrar din sociala trygghet. Du kan dra av avgifterna i din personliga eller ditt företags beskattning.

Läs mer om FöPL-försäkring

BLI KUND HOS OSS

Ta en pensionsförsäkringen eller överför din nuvarande försäkring till Ilmarinen genom att fylla i blanketten.

Genom att sända denna blankett godkänner du att vi behandlar de uppgifter du anger enligt Ilmarinens dataskyddsprinciper. Du kan granska våra dataskyddsprinciper här.

Lämna en begäran om att vi tar kontakt, om du vill diskutera tecknandet av en försäkring eller du vill ha närmare information om Ilmarinens försäkringar.

FÖRETAGETS UPPGIFTER

Genom att sända denna blankett godkänner du att vi behandlar de uppgifter du anger enligt Ilmarinens dataskyddsprinciper. Du kan granska våra dataskyddsprinciper här.

Information om pensionsförsäkring för arbetsgivare

Bokföringsbyråer

Tillfällig arbetsgivare