Ordna med pensionsskydd för dina arbetstagare

Du ansvarar för dina arbetstagares pensionsskydd. Då du ordnar med pensionsskydd, tillväxer pensionen för dina arbetstagare. Samtidigt säkerställer du att även kommande generationer får sin pension.

Pensionsskyddet utgör en del av den sociala tryggheten i Finland. En sådan del som inte finansieras med skattemedel, utan med arbetspensionsförsäkringar och försäkringsavgifter. Därför ska du försäkra din arbetstagare med en pensionsförsäkring för arbetstagare, dvs. en ArPL-försäkring. Din arbetstagare betalar en del av ArPL-avgiften. Du innehåller arbetstagarens andel från lönen och redovisar avgiften till oss. På så sätt tillväxer din arbetstagares pensionsskydd.

Samtidigt säkerställer du också att kommande generationer får pension. Du bidrar till framtida pensioner, eftersom vi endast använder en del av ArPL-avgiften till löpande pensioner. Resten sätter vi åt sidan och placerar lönsamt, betryggande och ansvarsfullt. På så sätt kan vi även betala pensioner till kommande generationer.

En företagare sköter däremot sitt eget pensionsskydd. Samt tecknar en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. Desto mer företagaren betalar i FöPL-avgifter, desto större är hans eller hennes pension.

 

Tillfällig arbetsgivare eller avtalsarbetsgivare?

Du är skyldig att sköta pensionsskyddet då din arbetstagare är 17–67 år. Dessutom ska arbetstagarens lön överstiga en viss summa.

Som arbetsgivare är du antingen en tillfällig arbetsgivare eller en arbetsgivare med försäkringsavtal. Som tillfällig arbetsgivare behöver du inte teckna någon ArPL-försäkring för dina arbetstagare, utan du betalar endast ArPL-avgift. Ibland betalar du också andra avgifter. Som avtalsarbetsgivare ska du däremot alltid ta en ArPL-försäkring för dina arbetstagare. Samtidigt sköter du också deras övriga sociala trygghet.

 

Behändigast på nätet

Behändigast sköter du ArPL-försäkringarna och -avgifterna på nätet. Ta i bruk Ilmarinens webbtjänst, så kan du skriva ut intyg och göra andra ändringar och anmälningar enkelt och tryggt. Vid den tidpunkt som det passar dig bäst.