Hushållsavdragsräknare

När du anställer någon för att städa, renovera, installera IT-utrustning eller att sköta dina barn hemma eller i din fritidsbostad, kan du göra avdrag för arbetskostnaderna i din beskattning. Hushållsavdragsräknaren hjälper dig att uppskatta hushållsavdragets inverkan på lönekostnaderna.

Mata uppgifter

Delar du avdraget med din make eller sambo? *
Du kan högst få 2 250 euro i hushållsavdrag per år. Avdraget har en självrisk på 100 € per person och år. Hushållsavdraget är personligt, det vill säga ni kan med din make eller sambo få totalt 4 500 euro. Om gränsen på 2 250 euro inte överskrids är det klokast att bara en av er ansöker om avdraget. Då dras självrisken bara av en gång.
Utfördes arbetet av ett företag (med faktura) eller en anställd arbetstagare? *
Om du anlitar ett företag som finns i förskottsuppbördsregistret för arbetet kan du dra av 40 % av arbetskostnaderna inklusive moms. Avdraget blir störst om arbetets del av företagets faktura uppgår till 5 875 euro (5 875 € x 40 %) - självrisk 100 € = 2 250 €. Om du anställer en arbetstagare kan du dra av 15 % av lönen du betalat ut och tillhörande arbetsgivarkostnader.

Sammandrag

Hushållsavdragets belopp