Tillfällig arbetsgivare

TILL TJÄNSTEN

Kundtjänst | ​010 284 3719

Vem är en tillfällig arbetsgivare?

Du är en tillfällig arbetsgivare om du avlönar en eller flera arbetstagare till ditt företag eller för att sköta ditt hem, din trädgård eller skog och du betalar en viss summa i löner, som år 2018 ska vara mindre än 8 346 euro under ett halvt år (8 334 euro år 2017).

När du avlönar en arbetstagare tillfälligt

Det kan hända att du avlönar en arbetstagare endast tillfälligt. Till ditt företag eller för att sköta ditt hem, din trädgård eller din skog. Även då ska du sköta arbetstagarens pensionsskydd. Försäkring ska tecknas alltid då du betalat minst en viss summa i lön. År 2018 är denna summa 58,27 euro i månaden (58,19 euro år 2017).

Arbetstagarens pensionsskydd

Som tillfällig arbetsgivare är det enkelt att sköta arbetstagarens pensionsskydd: du behöver endast betala arbetspensions-försäkringsavgiften, dvs. ArPL-avgiften. Avgiften utgör en viss procent av den lön som du betalar till din arbetstagare. År 2018 är procenten 25,3 (25,1 % år 2017). Arbetstagaren betalar en del av avgiften. Du innehåller arbetstagarens andel från lönen och redovisar hela avgiften till oss. Det är allt du behöver göra.

Anmäl arbetstagarens uppgifter efter att lön utbetalats

Pensionsskyddet kan ordnas behändigt i tjänsten för Tillfällga arbetsgivare. Besök tjänsten senast den 20 i den månad som följer på lönebetalningen. Då du anmäler uppgifterna om din arbetstagare i tjänsten, räknar den ut ArPL-avgiften. Betala till slut avgiften i din webbank.

ÖVERVÄGER DU ATT ANSTÄLLA EN NY ARBETSTAGARE?

Med hjälp av löneräknaren får du en indikation över eventuella bikostnader, då du överväger att anställa en ny arbetstagare eller ge en löneförhöjning. Löneräknaren använder kalkyluppgifter för fortlöpande år.

Fyll i arbetstagarens uppgifter

Ålder

Fördelningen av lönekostnader

Arbetsgivarens andel

Bruttolön som utbetalas åt arbetstagaren

Total timlön 0,00 ?
Semesterersättning 0,00 ?
Total bruttolön0,00

Arbetsgivarens kostnader

Sjukförsäkringsavgift 0,00 ?
Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Olycksfallsförsäkringsavgift 0,00 ?
Grupplivsförsäkringsavgift 0,00 ?
Totala bikostnader0,00

Arbetstagarens andel

Kostnader som dras av lönen

Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Förskottsinnehållning 0,00 ?
Belopp som utbetalas åt arbetstagaren0,00

Arbetsgivarens kostnader varierar branschvis samt enligt företagets storlek. De procentsatser som framställs i räknaren är genomsnittliga värden. Kontrollera de slutliga procent -och avgiftsandelarna av skattemyndigheten, FPA, ditt försäkringsbolag och ur kollektivavtalet för gällande bransch.

Är du en månadsanmälare?

Är du en årsanmälare?

Bokföringsbyråer

EN NY ARBETSTAGARE AVLÖNAS