Då du anställer en tillfällig arbetstagare

Kundtjänst | ​010 284 3719

Då du anställer en tillfällig arbetstagare

Då du avlönar en tillfällig arbetstagare, t.ex. en städare, timmerman eller skogsarbetare, är du antingen en tillfällig arbetsgivare eller en arbetsgivare med försäkringsavtal. Dina skyldigheter är beroende av om du anses vara en tillfällig arbetsgivare eller en avtalsarbetsgivare. 

Nedan ser du i vilka situationer som du betraktas vara en avtalsarbetsgivare och i vilka situationer en tillfällig arbetsgivare.

Tillfällig arbetsgivare – lönerna är mindre än 8 676 euro om halvt år

Då du betalar dina arbetstagare löner för högst 8 676 euro under ett halvt år (år 2020) räcker det att du sköter ArPL-avgifterna.

Avtalsarbetsgivare – lönerna överstiger 8 676 euro om halvt år

Då du betalar dina arbetstagare löner för minst 8 676 euro under ett halvt år (år 2020), ska du som arbetsgivare teckna en pensionsförsäkring för dina arbetstagare, dvs. en ArPL-försäkring.

Exempel: Hushåll som arbetsgivare

Det finns mycket tillfälligt arbete som hushållen låter utföra i Finland. Vi blir ofta frågade om råd hur olika avgifter och försäkringar ska skötas. Det viktigaste är att reda ut om du omfattas av skyldigheterna för tillfälliga arbetsgivare eller för avtalsarbetsgivare och att handa enligt det.

Ändringar i e-tjänsten

Tjänsterna för tillfälliga arbetsgivare har överförts till tjänsterna PikaPalkka®, SuoraTyö.fi och Palkka.fi. Från den 1 januari 2019 ska arbetsgivare med försäkringsavtal lämna alla anmälningar direkt till inkomstregistret.Tjänsterna för tillfälliga arbetsgivare

Tjänsten lämpar sig för företag, hushåll och bokföringsbyråer som tillfälligt anställer arbetstagare.

PikaPalkka® är ett färdigt tjänstekoncept avsett för tillfälliga anmälningar och betalningar. Tjänsten gör det lättare att sköta arbetsgivarskyldigheterna och automatiserar processens arbetsskeden genom att skicka alla nödvändiga anmälningar direkt till inkomstregistret. Dessutom drar tjänsten automatiskt av förskottsinnehållningen av skatt, ArPL-avgiften till Ilmarinen samt arbetslöshetsförsäkringspremien från arbetstagarens lön. Ilmarinens kunder kan använda tjänsten avgiftsfritt. Tjänsten produceras av SuoraTyö Oy.

Läs mer om tjänsten (på finska) ›

Tjänsten lämpar sig särskilt för små företag och företagare, organisationer och föreningar.

Palkka.fi är en avgiftsfri löneräkningstjänst. Tjänsten skickar alla nödvändiga anmälningar direkt till inkomstregistret och drar automatiskt av t.ex. förskottsinnehållningen av skatt, ArPL-avgiften till Ilmarinen samt arbetslöshetsförsäkringspremien från arbetstagarens lön. Användning av tjänsten förutsätter att du ger nödvändiga uppgifter om dig själv som arbetsgivare samt om dina arbetstagare innan lönebetalningen inleds. Tjänsten produceras av skatteförvaltningen.

Läs mer om tjänsten (på finska) ›

Tjänsten lämpar sig för företag som har både fast och tillfälligt anställda arbetstagare. Exempel på sådana företag är t.ex. branscher som använder säsonganställda samt hushåll och bokföringsbyråer.

Oima (SuoraTyö.fi) är ett färdigt avgiftsbelagt servicekoncept, som underlättar skötseln av arbetsgivarskyldigheterna och automatiserar processens arbetsskeden. De lagstadgade arbetsgivarskyldigheterna som ansluter sig till anställningarna och lönebetalningen kan skötas smidigt, då tjänsten skickar alla nödvändiga anmälningar direkt till inkomstregistret och automatiskt drar av t.ex. förskottsinnehållningen av skatt, ArPL-avgiften till Ilmarinen och arbetslöshetsförsäkringspremien från arbetstagarens lön. Tjänsten produceras av Oima Oy.

Läs mer om tjänsten (på finska) ›

ÖVERVÄGER DU ATT ANSTÄLLA EN NY ARBETSTAGARE?

Med hjälp av löneräknaren får du en indikation över eventuella bikostnader, då du överväger att anställa en ny arbetstagare eller ge en löneförhöjning. Löneräknaren använder kalkyluppgifter för fortlöpande år.

Fyll i arbetstagarens uppgifter

Ålder

Fördelningen av lönekostnader

Arbetsgivarens andel

Bruttolön som utbetalas åt arbetstagaren

Total timlön 0,00 ?
Semesterersättning 0,00 ?
Total bruttolön0,00

Arbetsgivarens kostnader

Sjukförsäkringsavgift 0,00 ?
Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Olycksfallsförsäkringsavgift 0,00 ?
Grupplivsförsäkringsavgift 0,00 ?
Totala bikostnader0,00

Arbetstagarens andel

Kostnader som dras av lönen

Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Förskottsinnehållning 0,00 ?
Belopp som utbetalas åt arbetstagaren0,00

Arbetsgivarens kostnader varierar branschvis samt enligt företagets storlek. De procentsatser som framställs i räknaren är genomsnittliga värden. Kontrollera de slutliga procent -och avgiftsandelarna av skattemyndigheten, FPA, ditt försäkringsbolag och ur kollektivavtalet för gällande bransch.

Bokföringsbyråer

EN NY ARBETSTAGARE AVLÖNAS