När är jag en avtalsarbetsgivare?

Du är avtalsarbetsgivare 

  • då du har minst en arbetstagare med en fortlöpande anställning,
  • eller då lönerna till dina arbetstagare under sex månader uppgår till minst 8 676 euro (år 2020).

Som avtalsarbetsgivare är det din skyldighet att ordna arbetstagarnas pensionsskydd genom att teckna en ArPL-försäkring och genom att betala den ArPL-avgift som grundar sig på lönen till arbetstagarna. Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar försäkringsavgiften tillsammans. Som arbetsgivare innehåller du arbetstagarens avgiftsandel i samband med lönebetalningen och redovisar hela avgiften till oss. Du kan även låta en bokföringsbyrå sköta ärendet för din räkning. För avtalsarbetsgivare är avgiften 25,3 procent, då arbetsgivarens lönesumma är mindre än 2 086 500 euro år 2018.

Om du redan har en ArPL-försäkring, försäkra din tillfälliga arbetstagare med samma försäkring. Det gör du genom att anmäla arbetstagarens löner till Ilmarinen antingen själv eller via din bokföringsbyrå.

Från den 1 januari 2019 ska de löner som utbetalas anmälas direkt till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningen.