Hushåll som arbetsgivare

När betraktas ett hushåll som arbetsgivare och ArPL-skyldigt?

Du betraktas som arbetsgivare då du avlönar någon att utföra bygg- eller renoveringsarbeten i ditt hem eller i din sommarstuga, eller då du avlönar t.ex. en städare, målare, barnvakt eller au pair. 

I samband med att du avlönar en arbetstagare ska du även sköta de skyldigheter som arbetsgivarna omfattas av. Som arbetsgivare ska du förutom lönebetalningen även sköta de obligatoriska försäkringarna för anställningen. Sådana försäkringar är arbetspensionsförsäkringen (ArPL) samt olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen samt grupplivförsäkringen som grundar sig på kollektivavtalen. Utöver det ska du i regel även betala arbetslöshetsförsäkringspremie.

Du sköter arbetstagarens pensionsskydd genom att betala arbetspensionsförsäkringsavgift, dvs. ArPL-avgift. På vilket sätt du betalar avgiften är beroende av om du är en tillfällig arbetsgivare eller en avtalsarbetsgivare.

När behöver man inte betala ArPL-avgifter?

ArPL-avgifter behöver inte betalas

  • om du beställer arbetet av en företagare eller ett företag. Företagare och företag sköter avgifterna på dina vägnar (kom ihåg att reda ut om den person som du anställer är en företagare, dvs. om han eller hon har en gällande FöPL-försäkring),
  • om månadslönen är mindre än 60,57 euro (år 2020, gränsen varierar varje år),
  • om den avlönade arbetstagaren är yngre än 17 år, har fyllt 68 år eller är över 68 år.

De finländska och utländska arbetstagarnas ArPL-avgifter betalas på samma sätt.

Hushållsavdrag

Du kan dra av en del av kostnaderna för arbete som du låtit utföra i hemmet eller på stugan såsom hushållsavdrag i beskattningen.