När är jag en tillfällig arbetsgivare?

Du är en tillfällig arbetsgivare då 

  • du betalar lön till en anställd arbetstagare,
  • du inte har arbetstagare i fortlöpande anställning eller
  • de löner som du betalar till dina anställda sammanlagt under sex månader är mindre än 8 676 euro (år 2020). Om lönesumman är större än så eller du har arbetstagare i fortlöpande anställning, ska du ansöka om en ArPL-försäkring. Arbetstagarnas löneuppgifter ska anmälas till inkomstregistret och för anmälan behöver du försäkringsnumret, dvs. pensionsordningsnumret.

ArPL-avgiftsprocenten för tillfälliga arbetsgivare är 25,3 procent av lönerna (år 2020, avgiftsprocenten varierar varje år). Avgiften betalas av din arbetstagare och dig tillsammans. Arbetstagarens andel uppbärs av lönen och som arbetsgivare redovisar du hela ArPL-avgiften till Ilmarinen. 

Pensionsskyddet sköter du behändigt i t.ex. tjänsten PikaPalkka®, Palkka.fi eller Oima (SuoraTyö.fi), förutsatt att du räknar ut lönerna via dessa tjänster. Tjänsterna skickar löneanmälningarna automatiskt till inkomstregistret. I Palkka.fi-tjänsten bildas ArPL-avgiften genast och du kan betala den i din webbank. Du kan även göra löneanmälan direkt i inkomstregistrets e-tjänst.

Om den person som du avlönar är en företagare eller arbetar i ett företag, sköter de själva om sina arbetspensionsavgifter. Kom ihåg att granska saken när du avlönar en arbetstagare.

Anmäl löner

Övriga försäkringar

Då du betalar över 1 300 euro i löner under ett kalenderår (år 2019) behöver du en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt en arbetslöshetsförsäkring. Du kan teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring från vilket skadeförsäkringsbolag som helst. En arbetslöshetsförsäkring kan däremot endast tecknas i Arbetslöshetsförsäkringsfonden (namnet ändras från 1.1.2019 till Sysselsättningsfonden).

Du behöver inte teckna en grupplivförsäkring separat, utan du får den automatiskt från skadeförsäkringsbolaget när du tecknar en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. 

Arbetstagarens avgiftsandel, % av lönen 2020

  • 17–52-åriga arbetstagare 7,15 % 
  • 53–62-åriga arbetstagare 8,65 %
  • arbetstagare som fyllt 63 år 7,15 %

Om lönen som du betalar till din arbetstagare är lägre än den gräns som skattemyndigheterna fastställt, upphör dina skyldigheter här. I annat fall ska skatt verkställas på lönen och som arbetstagare ska du betala socialskyddsavgift, dvs. sjukförsäkringsavgift. Om lönen är under den nedre gränsen, behöver du varken innehålla skatt eller betala socialskyddsavgifter.

Tjänsterna för tillfälliga arbetsgivare

Tjänsten lämpar sig för företag, hushåll och bokföringsbyråer som tillfälligt anställer arbetstagare.

PikaPalkka® är ett färdigt tjänstekoncept avsett för tillfälliga anmälningar och betalningar. Tjänsten gör det lättare att sköta arbetsgivarskyldigheterna och automatiserar processens arbetsskeden genom att skicka alla nödvändiga anmälningar direkt till inkomstregistret. Dessutom drar tjänsten automatiskt av förskottsinnehållningen av skatt, ArPL-avgiften till Ilmarinen samt arbetslöshetsförsäkringspremien från arbetstagarens lön. Ilmarinens kunder kan använda tjänsten avgiftsfritt. Tjänsten produceras av SuoraTyö Oy.

Läs mer om tjänsten (på finska) ›

Tjänsten lämpar sig särskilt för små företag och företagare, organisationer och föreningar.

Palkka.fi är en avgiftsfri löneräkningstjänst. Tjänsten skickar alla nödvändiga anmälningar direkt till inkomstregistret och drar automatiskt av t.ex. förskottsinnehållningen av skatt, ArPL-avgiften till Ilmarinen samt arbetslöshetsförsäkringspremien från arbetstagarens lön. Användning av tjänsten förutsätter att du ger nödvändiga uppgifter om dig själv som arbetsgivare samt om dina arbetstagare innan lönebetalningen inleds. Tjänsten produceras av skatteförvaltningen.

Läs mer om tjänsten (på finska) ›

Tjänsten lämpar sig för företag som har både fast och tillfälligt anställda arbetstagare. Exempel på sådana företag är t.ex. branscher som använder säsonganställda samt hushåll och bokföringsbyråer.

Oima (SuoraTyö.fi) är ett färdigt avgiftsbelagt servicekoncept, som underlättar skötseln av arbetsgivarskyldigheterna och automatiserar processens arbetsskeden. De lagstadgade arbetsgivarskyldigheterna som ansluter sig till anställningarna och lönebetalningen kan skötas smidigt, då tjänsten skickar alla nödvändiga anmälningar direkt till inkomstregistret och automatiskt drar av t.ex. förskottsinnehållningen av skatt, ArPL-avgiften till Ilmarinen och arbetslöshetsförsäkringspremien från arbetstagarens lön. Tjänsten produceras av Oima Oy.

Läs mer om tjänsten (på finska) ›