Blanketter och broschyrer

Här hittar du alla våra blanketter och broschyrer.

Blanketter och broschyrer är i pdf-format.

Försäkringsbroschyrer och -blanketter

PDF broschyrer om ArPL och FöPL för 2020 kan begäras via e-post på info[at]ilmarinen.fi.

Arbetsgivare

Försäkring av utländska arbetstagare (PensionsskyddscentraleN - PSC) 

Företagare

 Övriga broschyrer och blanketter

Rehabiliteringsbroschyrer och -blanketter. På denna sida hittar du alla blanketter, räkningar och broschyr som berör rehabilitering.

Broschyr

Rehabilitera dig tillbaka till arbetslivet -broschyr (på finska)

Blanketter

Obs! Om du så önskar kan du lagra och skriva ut de elektroniska blanketterna eller räkningarna efter att du tryckt på sänd –knappen. Blanketterna kan fyllas i på finska eller svenska. Du kan välja språk på blankettens översta del.

Övriga blanketter

Ansökan om rehabilitering

Räkningar

Fyll i elektroniskt

Övriga utredningar