Välkommen
som kund
hos oss

Försäljning | 010 284 2385

Försäkra dig själv

Pensionsförsäkringen för företagare (FöPL) tryggar ditt och din familjs liv. FöPL-försäkringen hjälper, om du förlorar din arbetsförmåga, insjuknar eller är föräldraledig. Varje FöPL-avgift utökar din pension och förbättrar din sociala trygghet. Du kan dra av avgifterna i din personliga eller ditt företags beskattning.

Varför Ilmarinen?

I Ilmarinen är dina pensionspengar i säkert förvar. På lång sikt och under de senaste åren har Ilmarinen lyckats bäst med att placera pensionstillgångarna av alla pensionsbolagen. Utöver ditt pensionsskydd ordnar Ilmarinen även avgiftsfri praktisk utbildning för sina företagarkunder runt om i Finland.

Rabatten för nyetablerade företagare är –22%

Teckna en försäkring inom ett halvt år från det att din verksamhet har stabiliserats eller du övergår till att bli företagare på heltid.

€/år

?

€/mån

?

Försäkringsavgifter

FöPL-försäkringsavgift

€/mån

FöPL-försäkringsavgift för nyetablerad företagare*

€/mån

* Rabatt 22 % de 4 första åren

Beloppen är uppskattningar beräknade för det pågående året. Pensionsberäkningen bygger på gällande lagstiftning och livslängdskoefficienten är beaktad. Beräkningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Penning

Sjukdagpenning

€/mån

Grunddagpenning

€/mån

Arbetsinkomsten bör vara minst

Föräldrapenning

€/mån

Inkomstrelaterad dagpenning

€/mån

Arbetsinkomsten bör vara minst

Uppskattning av ålderspension

€/mån

Nedersta pensionsåldern år mån

€/mån

Målsatta pensionsåldern år mån

Visa alternativen för premierater

Antalet premierater

Första månadsraten

  Premierater

  Förfallodag FöPL-försäkringsavgift Nyetablerad företagare -22 %

  Antalet premierater och förfallomånader inverkar på FöPL-avgiften. Det förmånligaste alternativet är att betala i en rat i januari.

  Bli kund hos oss

  BLI KUND HOS OSS

  Ta en pensionsförsäkringen eller överför din nuvarande försäkring till Ilmarinen genom att fylla i blanketten.

  Genom att sända denna blankett godkänner du att vi behandlar de uppgifter du anger enligt Ilmarinens dataskyddsprinciper. Du kan granska våra dataskyddsprinciper här.

  Lämna en begäran om att vi tar kontakt, om du vill diskutera tecknandet av en försäkring eller du vill ha närmare information om Ilmarinens försäkringar.

  FÖRETAGETS UPPGIFTER

  Genom att sända denna blankett godkänner du att vi behandlar de uppgifter du anger enligt Ilmarinens dataskyddsprinciper. Du kan granska våra dataskyddsprinciper här.

  INFORMATION OM PENSIONSFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGARE

   

  Verkar du som företagare för första gången?

  Har du för avsikt att grunda ett företag? Läs våra tips och anvisningar i pensionsärenden.