FöPL-försäkring för nya företagare

Har du för avsikt att grunda eller har du redan grundat ett företag? Koncentrera du dig på att förverkliga dina drömmar och låt oss sköta din pensionsförsäkring.

Bli kund hos oss

Försäkringsförsäljning | 010 284 2385

Affärsplan, finansiering, försäkringar ... Förenkla dina rutiner och välj ett smidigt sätt att sköta företagarens viktigaste försäkring. Samtidigt ser du till din sociala trygghet. Bli kund hos oss och teckna en pensionsförsäkring för företagare (FöPL-försäkring) behändigt på nätet eller ring vår försäljning på nummer 010 284 2385.

FöPL-försäkringen stöder företagaren

FöPL-försäkringen tryggar din pension och ger trygghet både åt dig och din familj. Den utgör en del av din sociala trygghet, om din företagsverksamhet av någon orsak skulle avbrytas.

Du behöver en FöPL-försäkring, om du sysselsätter dig själv i huvud- eller bisyssla i minst fyra månader, du är 18–67 år och värdet av din arbetsinsats är över 7 958,99 euro per år. Försäkringen omfattar alla företagsformer: du behöver en försäkring oberoende av om du t.ex. är frilans, startup-företagare eller arbetar i eget aktiebolag. En FöPL-försäkring ska tecknas senast ett halvt år efter att företagsverksamheten inletts.

Nyetablerade företagare får en FöPL-rabatt på 22 procent

Som nyetablerad företagare får du 22 procent rabatt på FöPL-avgifterna under de fyra första åren. Pension och andra sociala förmåner intjänas emellertid på samma sätt som senare. Rabattperioden börjar när du tecknar en FöPL-försäkring första gången. Förmånen följer med även om du omstrukturerar ditt företag eller du äger flera företag.

Företagarens pensionsförsäkringsavgifter är avdragbara i sin helhet antingen i din personliga eller företagets beskattning.

TRYGGA DIN FRAMTID, Teckna en FöPL-försäkring

Tillväxt kräver arbetstagare

Då du behöver arbetstagare, vill du inte att pensionsförsäkringarna ska öka din arbetsbörda. Sköt pensionsförsäkringarna för dina fast anställda eller tillfälliga arbetstagare behändigt i vår webbtjänst.

background