Uppskatta din arbetsinkomst

ÄNDRA ARBETSINKOMST

Kundtjänst | ​010 284 3719

Företagare, försäkra dig själv

Pensionsförsäkringen för företagare (FöPL) tryggar ditt och din familjs liv. FöPL-försäkringen hjälper om du förlorar din arbetsförmåga, insjuknar eller är föräldraledig. Varje FöPL-avgift utökar din pension och förbättrar din sociala trygghet.

Din försäkringsavgift grundar sig på den så kallade FöPL-arbetsinkomsten. Det är den summa som du skulle betala i lön till en person som gör samma arbete som du under ett års tid.

Läs närmare om FöPL-försäkringen

Bli kund hos oss

Uppskatta din arbetsinkomst till rätt nivå

Uppskatta själv din arbetsinkomst enligt Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställandet av arbetsinkomsten. Efter att du gjort din bedömning, fastställer vi arbetsinkomsten. För företagare i huvudsyssla rekommenderar vi emellertid att arbetsinkomsten fastställs till minst 20 000–30 000 euro. På så sätt försäkrar du dig om ett skäligt pensions- och socialskydd.

Ändra arbetsinkomsten efter situation

Ändra FöPL-arbetsinkomsten alltid då värdet av din arbetsinsats förändras. Det betyder också att du ändrar din FöPL-försäkringsavgift. Och samtidigt ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Du kan även ändra din arbetsinkomst och din försäkringsavgift tillfälligt i vissa fall utan desto mera motiveringar. Då ändrar du också tillfälligt ditt pensionsskydd. Din övriga sociala trygghet ändras däremot inte, eftersom den grundar sig på den fastställda arbetsinkomsten.

Ändra din arbetsinkomst

Ändra FöPL-avgiften tillfälligt

Hur uppskattar du din arbetsinkomst?

Arbetsinkomstens viktigaste egenskap är att den grundar sig på din arbetsinsats. Arbetsinkomsten kan emellertid inte vara vilken summa som helst, utan den har en nedre och övre gräns. Gränserna varierar årligen. Då din arbetsinkomst är minst lika stor som den nedre gränsen för FöPL, har du rätt och skyldighet att teckna en FöPL-försäkring. År 2020 är nedre gränsen för att omfattas av FöPL 7 958,99 euro (7799,37 e år 2019) och den övre gränsen 180 750,00 euro om året (177 125,00 år 2019).

 

Vad är FÖPL-arbetsinkomsten?

Monetära uppskattning om ditt bidrag som företagaren uppskattas att motsvara en sådan lön som bör betalas, om en person med motvande yrkesskicklighet avlönas att utförda ditt arbete.

FÖPL-arbetsinkomsten är inte:

  • Företagarens skattepliktiga inkomst eller företagets vinst
  • som motsvarar penninglönen
  • beroende på lönsamheten i verksamheten
  • beroende på tillfälliga förändringar i verkliga inkomster.

 

År 2020 € / År
Företagsskap måste försäkras, om värdet av företagarens insats överstiger 7 958,99
Övre gränsen för FöPL-försäkring är 180 750,00
En företagare som uppfyller arbetsvillkoren för en företagare har rätt att ansöka om grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning som medlem för en arbetslöshetskassa, om  arbetsinkomsten är minst 13 076,00
Företagaren kan ansluta sig till arbetslöshetskassan som medlem, om arbetsinkomsten är minst 13 076,00
FöPL-medelarbetsinkomsten i Finland 22 074,00

Hur inverkar arbetsinkomsten på ditt och ditt familjens liv?

Situation

Ansökan om Arbetsinkomstens inverkan Vem betalar

Du blir sjuk

Sjukdagpenning

Dagpenningen grundar sig på arbetsinkomsten

FPA

Du får barn

Föräldrapenning

Dagpenningen grundar sig på arbetsinkomsten

FPA

Du förlorar din arbetsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom

Yrkesinriktad rehabilitering  och/eller invalidpension

Ersättningen grundar sig på arbetsinkomsten

Arbetspensions­-försäkringsbolaget

Du förlorar din   arbetsförmåga eller om­kommer i ett olycksfall

Ersättning ur olycksfallsförsäkringen: dagpenning, rehabilitering, familjepension mm.

Ersättningen grundar sig på den summa som högst motsvarar din arbetsinkomst.

Skadeförsäkrings­bolaget

Du förlorar ditt arbete

Grunddagpenning

För att ackumulera dagpenning ska din arbetsinkomst vara minst 13 076 e år 2020 (12 816 euro år 2019)

FPA

 

 

Arbetsmarknadsstöd

Behovsprövat stöd då du inte får grunddagpenning 

 FPA

Du förlorar ditt arbete

Inkomstrelaterad dagpenning

För att ackumulera dagpenning ska din arbetsinkomst vara minst 13 076 e år 2020 (12 816,00 euro år 2019)

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT eller SYT-kassan

Du minskar din arbetsinsats eller vill ta ut en del av pensionen

Förtida partiell ålderspension

Den partiella pensionen är 25 eller 50 procent av den pension som du har tjänat in fram till slutet av det år som föregår pensioneringsåret

Arbetspensions­försäkringsbolaget

Du har uppnått pensionsåldern

Ålderspension eller arbetslivpension (i vissa fall)

Pensionen grundar sig på arbetsinkomsten

Arbetspensions­försäkringsbolaget

 

Avlidit

Familjepension

Pensionen grundar sig på arbetsinkomsten

Arbetspensions­försäkringsbolaget

PARTIELL ÅLDERSPENSION ÄR ETT NYTT SMIDIGARE alternativ