Flytta försäkringen till Ilmarinen

Bli kund hos oss

Kundtjänst | ​010 284 3719

Ilmarinen och Etera har gått samman

Eteras kunder har överförts till Ilmarinen fr.o.m. den 1 Januari 2018. I och med sammangåendet får du mångsidigare tjänster och de mest konkurrenskraftiga kundförmånerna inom branschen. Försäkringarna och de bekanta tjänsterna fortsätter som vanligt.

background

FöPL-arbetsinkomst

FöPL-arbetsinkomsten är värdet av din arbetsinsats. Den inverkar på din pension och din övriga sociala trygghet. Det är klokt att uppfatta arbetsinkomsten på samma sätt som sin pension.

Läs närmare

Försäkringsavgifter

Varje FöPL-avgift utökar din pension och förbättrar din sociala trygghet. Avgifterna kan dras av i beskattningen.

Läs närmare

Pension och annan social trygghet

FöPL-försäkringen ger trygghet under hela ditt liv - och även därefter. Om du förlorar din arbetsförmåga eller familjeförsörjaren, ger FöPL-försäkringen trygghet.

Läs närmare

Uppskattning av din FöPL-arbetsinkomst

FöPL-arbetsinkomsten bör vara mellan - € per år.

€/år

Ditt födelseår

FöPL-försäkringsavgift

€/mån

FöPL-försäkringspremie för nyetablerad företagare*

€/mån

* Rabatt 22 % de 4 första åren

Sjukdagpenning

€/vardag

Grunddagpenning

€/arbetsdag

Arbetsinkomsten bör vara minst

Föräldrapenning

€/vardag

Inkomstrelaterad dagpenning

€/arbetsdag

Arbetsinkomsten bör vara minst

Uppskattning av FöPL-pension

€/mån

Nedersta pensionsåldern år mån

€/mån

Målsatta pensionsåldern år mån

Beloppen är uppskattade och beräknade för det fortlöpande året. I uppskattningen har inte beaktats den tidigare intjänade arbetspensionen.

Antalet premierater

Första månadsraten

  Premierater

  Förfallodag FöPL-försäkringsavgift Nyetablerad företagare -22 %

  Antalet premierater och förfallomånader inverkar på FöPL-avgiften. Det förmånligaste alternativet är att betala i en rat i januari.

  Kunder som överförde från Etera

   

  Alla tjänster för kunder som överförde från Etera

  Ta i bruk nätfaktura

  Nätfakturering påskyndar fakturabehandlingen och sparar både kostnader och miljön.

  Är du en ny företagare eller har du för avsikt att grunda ett företag?

   

   

  Ska du snart gå i pension?

  Ett bättre arbetsliv

   

   

   

  Tillbaka till arbetet med hjälp av rehabilitering

  Om din arbetsförmåga försämras och du inte längre klarar av att arbeta, kan rehabilitering hjälpa dig. Med hjälp av rehabilitering kan en arbetstagare eller företagare återgå till arbetslivet. Det gör majoriteten av rehabiliteringsklienterna. År 2015 kunde upp till 78 procent av klienterna återgå till arbetet. Största delen med stor motivation och ny energi.

  background