Välj lämplig betalningsdag

Om förfallodagen för din FöPL-avgift närmar sig, men du har ont om tillgångar, oroa dig inte. Ansök om betalningstid. Eller betala avgifterna enligt en helt annan tidtabell.

Det går enkelt att ansöka om betalningstid: lämna ett meddelande till oss. Det gör du enklast på nätet. Uppge när du önskar betala din följande FöPL-avgift. Samtidigt säkerställer du att fakturan inte av misstag blir obetald.

Även om du lämnar ett meddelande i god tid, gäller dröjsmålsräntan även dig. Ränta löper från den ursprungliga förfallodagen fram till att avgiften betalas. Räntan som gäller dig anges när du ansöker om betalningstid.

Dröjsmålsräntan uppdateras varje halvår. Från början av januari 2020 är den 8,0 procent.

Ansök om betalningstid


Om du däremot anser att FöPL-avgifterna droppar in fel månader eller att de kommer för ofta eller för sällan, ordna med en helt ny betalningsrytm för dina betalningar.

Du kan betala FöPL-avgiften en gång per år, en gång per månad eller någonting däremellan. Ju tidigare du betalar, desto mindre är avgiften. Minst är avgifterna om de betalas i en post i januari.  Begrunda vad som är enklast för dig och välj lämpliga betalningsposter.

Ändra antalet betalningsposter