FÖRSÄKRINGARNA BEHÄNDIGT PÅ NÄTET

Vår webbtjänst betjänar dig i alla dina försäkringsärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Gör en löneanmälan om de löner som betalats år 2018 till Ilmarinen. Löneanmälan för löner som betalas fr.o.m. 1.1.2019 ska lämnas till inkomstregistret. Du kan fortsättningsvis sköta ärenden i anslutning till ditt kundförhållande och dina pensionsförsäkringar i vår webbtjänst.

I Ilmarinens webbtjänst kan du:

  • uppdatera dina kontaktuppgifter
  • skriva ut intyg
  • kontrollera dina fakturor och granska betalningssituationen
  • välja fakturans förfallodag
  • ansöka om längre betalningstid
  • ta i bruk e-faktura

I webbtjänsten finns t.ex. uppgifter om kommande fakturor.  Observera att uppgifterna uppdateras i webbtjänsten med några timmars dröjsmål efter att du lämnat din anmälan till inkomstregistret. 

Avgiftsintyg och andra nödvändiga intyg finns endast i vår webbtjänst.

I webbtjänsten kan du via inkomstregistret se den anmälda lönesumman. På så sätt kan du försäkra dig om att din faktura grundar sig på de rätta uppgifterna. De löner som anmälts till inkomstregistret syns ända in på individnivå i vår webbtjänst.

Så här får du tillgång till webbtjänsten

Du får ett användarnamn till vår webbtjänst från vår kundtjänst på nummer 010 195 000. 

Om du är företagare, logga in i webbtjänsten med dina nätbankskoder. Om du har anställda, behöver de ett eget användarnamn och lösenord från vår kundtjänst. 

Om du är en tillfällig arbetsgivare, kan du sköta ärendena t.ex. tjänsten Palkka.fi- eller SuoraTyo.fi

Logga in i webbtjänsten

Alla löneuppgifter ska anmälas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019

Inkomstregistret ersätter de löneanmälningar som görs till Ilmarinen, Skatteförvaltningen, FPA och Sysselsättningsfonden. Vi får alla uppgifter som behövs för beräkningen av försäkringsavgifter och pension direkt från inkomstregistret.