Arbeta hos Ilmarinen

 

Vad gör Ilmarinen?

Ilmarinen är ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Namnet säger vad vi gör: vi tillhandahåller försäkringar och pensioner som ansluter sig till arbete. Vi erbjuder också tjänster som syftar till att våra kunder ska må bra på sina arbetsplatser. Det gör vi utan att använda onödig pensionsjargong och byråkrati. Tydligt, smidigt och med gott humör. På så sätt mår också kunderna bra. Och även arbetstagarna.
  

BLAND DE BÄSTA ARBETSPLATSERNA!

Hos Ilmarinen utför vi ett betydelsefullt arbete. Vi främjar arbetsplatsernas vardag och säkerställer att våra försäkrade får den pension som de intjänat i sitt arbete. Därför är vi stolta över vårt arbete. Och för att vi agerar som vi lär. Vi erbjuder flexibla arbetsarrangemang som kan anpassas efter levnadssituationen, cheferna förväntas vara humana utan att vara slapphänta och arbetsklimatet är vänligt och sporrande.

De är saker som vi får gott betyg för i våra undersökningar av arbetsklimatet år efter år. De anställda trivs hos oss och arbetar i genomsnitt 15 år i bolaget.

ATT ARBETA HOS ILMARINEN

Det gemensamma för oss är att vi vill ta hand om våra över en miljon kunder och deras försäkringar och pensioner. En del av oss arbetar med kundservice, medan andra sköter försäkringar och pensioner. Vissa av oss sköter om att placera pensionstillgångarna, medan andra sköter redovisning och ekonomi, tar hand om bolagets ICT-uppgifter, annat kundarbete och uppgifter som stöder den egna organisationen.

Enligt vår strategi vill vi vara den mest eftertraktade arbetspensionssamarbetspartnern. Vi är övertygade om att personalens erfarenhet av Ilmarinen som arbetsplats även avspeglar sig i hur kunderna upplever våra tjänster. Vi uppnår våra mål då vi lyckas bygga en energiskapande arbetsplats. Vi har alla en roll i detta: Vi hjälper varandra till toppenprestationer då vi arbetar tillsammans även i överraskande sammansättningar, inspireras av nya saker och ser till att upprätthålla en god energinivå under hela arbetsdagen.

Vi vill att vårt arbete ska ha en bra plus och vara starkt framåtdrivande. Det innebär en förmåga att identifiera möjligheterna och att modigt ta tag i dem. Att vara föregångare kräver innovativa idéer och att pröva även sådant som kan verka omöjligt. Vi vill axla rollen som modellarbetsplats för hela Finland!

   

ILMARINEN ÄR EN ANSVARSFULL ARBETSGIVARE

Vår affärsverksamhet baserar sig på förtroende. Vi värnar om förtroendet genom att verkställa vår uppgift ansvarsfullt. Ansvarsfullheten utgör en av våra värderingar och genom att agera ansvarsfullt i all vår verksamhet stärker vi vår dragningskraft som arbetspensionspartner och stöder en effektiv affärsverksamhet. Att ta ansvar hör till allas vardag i Ilmarinen. Läs mer om Ilmarinens företagsansvar.
  

VI VILL FRÄMJA MÅNGFALD

Ett mångsidigt arbetsliv kräver mång slags kunnande. Vi vill erbjuda karriärmöjligheter för de bästa yrkesmänniskorna och säkerställa att vi har rätt personer på rätt poster – oberoende av kön eller ålder.

Vi främjar jämlikhet med konkreta åtgärder: vid rekrytering beaktar vi jämlikhetsaspekter, vi gör det möjligt att samordna arbete och familjeliv genom flexibla arbetsarrangemang och framhäver en rättvis lönepolitik även med beaktande av jämlikhetsaspekten mellan män och kvinnor. Om vi upptäcker brister i jämlikheten, väljer vi att ingripa.

Försäkringsbranschen är över lag en mycket kvinnodominerad bransch, och av hela Ilmarinens personal är 65 procent kvinnor.

UTMÄRKTA PRESTATIONER GENOM SPORRANDE LÖNER OCH INCITAMENT

Syftet med våra löner och incitament är att sporra till utmärkta prestationer och till ett arbete som ser till våra värderingar samt att engagera och motivera personalen.

Läs mer i Ilmarinens ersättningsförklaring.

Kom till Ilmarinen!

Hos oss är du välkommen både i början av din yrkesbana eller när du redan hunnit skaffa dig meriter. Då du vill förnyas och förnya, trivs du hos oss. Här utvecklas du hela tiden.

Lediga jobb (på finska)

Lätt att ta sig till jobbet

Ilmarinens kontor finns i Gräsviken, Helsingfors. Men vi tillåter även arbete hemma, på caféer och andra distansarbetsplatser. Det är enkelt att ta sig till kontoret med buss, metro eller cykel.

Våra nya kontorslokaler gör det möjligt att använda moderna arbetsmetoder, att mötas och växelverka. Ett rörligt arbete förutsätter också välfungerande arbetsredskap. Vi strävar efter att stärka vårt kunnande om kunskapsarbete och att smidigt utnyttja tillgängliga arbetsredskap i vardagen.