Dataskyddsbeskrviningar

Dataskyddsbeskrivningarna beskriver uppgifterna i de personregister som Ilmarinen upprätthåller samt uppgifternas användningsändamål, regelbundna överlåtelser av uppgifterna och principerna för skyddet av uppgifterna. Därtill innehåller dataskyddsbeskrivningarna uppgifter om den registrerades rättigheter och kontaktinformation.

Med personregister avses en sådan helhet som består av personuppgifter där personuppgifterna används för samma användningsändamål.

Vi informerar de registrerade vid behov också i övrigt i samband med användningen av tjänsterna och insamlandet av information.