Ekonomisk information

Här finns Ilmarinens årsberättelser, resultatuppgifter, bokslutsuppgifter samt en ordlista som underlättar läsningen av bokslutet.

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera har fusionerad med Ilmarinen fr.o.m 1.1.2018. Bägge bolagen genomför sitt eget bokslut för 2017. Resultatuppgifter för det sammangående bolaget kommer att redovisas efter det första kvartalet i april.