Strävan för den bästa kundupplevelsen

Ilmarinen är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag som ägs av sina kunder – att sköta kundernas pensionsskydd och pensionstillgångarna utgör hörnstenen i vår verksamhet. Vårt mål är att betjäna våra kunder så bra som möjligt – så att kunden snabbt och smidigt kan sköta sitt ärende. Vi strävar efter den bästa kundupplevelsen såväl inom försäkrings- och pensionstjänster som inom arbetshälsotjänster och vi satsar på att utveckla våra digitala tjänster.

Skötseln av pensionsskyddet

Vår grundläggande uppgift är att säkerställa att personalen i våra kundföretag får den pension som de tjänat in i sitt arbete. Arbetspensionen utgör en viktig del av det finländska socialskyddet och inverkar således direkt på finländarnas välbefinnande.

Vi ansvarar för pensionsskyddet för nästan 1,2 miljon finländare. Vi har över 70 000 försäkrade företagare och över 70 000 försäkrade företag, i vilka det arbetar sammanlagt över 600 000 personer. Vi betalar pensioner till nästan en halv miljon personer.

Vårt mål är att göra kundernas ärendehanteringen ännu snabbare och enklare än tidigare. I pensiontjänster fäster vi särskild uppmärksamhet vid handläggningstid av pensionsansökningar och vi försöker ge pensionbeslut i rätt tid så att den sökandes försörjning fortsätter oavbruten.

Tjänster för att förlänga yrkesbanorna

Utöver lagstadgade rehabiliteringstjänster har kunderna allt mer börjat förvänta sig att Ilmarinen också erbjuder sakkunskap för utvecklande av förfaranden för ledningen av arbetsförmågan och för utvecklande av arbetslivets kvalitet. Genom ett systematiskt samarbete kan vi minska risken för arbetsoförmåga i kundföretagen, stöda hanteringen av personalkostnaderna och förbättra lönsamheten. Genom ett bedriva ett omfattande samarbete med våra kunder bidrar vi till att förlänga yrkesbanorna.

I Ilmarinen finns det noggranna anvisningar och regler för arbetshälsoverksamheten. Verksamheten grundar sig alltid på en bedömning av risken för arbetsoförmåga i kundföretaget och det faktiska behovet av tjänster för ledningen av arbetshälsan. Vi ställer upp mål och mätare för varje samarbetsprojekt och fäster särskild uppmärksamhet vid kostnadsledningen.

Bekanta dig med våra riktlinjer för hantering av risken för arbetsoförmåga.

Läs i företagsansvarsrapporten hur strävan för den bästa kundupplevelsen förverkligades i Ilmarinens verksamhet under året 2018.