Ilmarinens skatteavtryck

Ilmarinens skatteavtryck utgörs av skattebetalningen inom vår egen verksamhet, vår försäkrings- och placeringsverksamhet och i de företag som utgör placeringsobjekt. Vi främjar transparenta och ansvarsfulla rapporteringsförfaranden förutom i vår egen verksamhet även hos våra placeringsobjekt.

Figuren nedan illustrerar flödet av skatter och andra penningflöden inom Ilmarinen och i det omgivande samhället. Läs mer om skattebetalning på Ilmarinens företagsansvarsrapport.