Förvaltning och organisation

Detta avsnitt innehåller information om Ilmarinens bolagsstämma, förvaltningsråd, styrelse, olika utskott och delegationer samt om bolagets ledning och avdelningar.

Ilmarinenes förvaltning- och strysystem