Förvaltningsrådet

Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska ett arbetspensionsbolag ha ett förvaltningsråd. I Ilmarinen har förvaltningsrådet i uppgift att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Förvaltningsrådet väljer också ledamöterna i styrelsen och valutskottet och fattar beslut om ledamöternas arvoden och om ersättningen av resekostnader. Bolagsstämman väljer 30 ledamöter till förvaltningsrådet för tre år åt gången.

Förvaltningsrådet har i uppgift att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Förvaltningsrådet sköter denna övervakningsuppgift även så att det ger en tillräcklig mängd av sina medlemmar i uppdrag att i tur och ordning kontrollera bolagets pensionsbeslut och placeringsverksamhet. Syftet med övervakningen är därtill att föra fram förvaltningsrådsledamöternas synpunkter, att fördjupa växelverkan mellan de personer som ansvarar för Ilmarinens placerings- och pensionsbeslutsfunktioner och förvaltingsrådsledamöterna och att främja informationsutbytet mellan dessa. 

Ilmarinens förvaltningsrådet 

Ordförande

Matti Kähkönen, f. 1956, styrelseordförande, Neste Abp, mandatperioden utgår 2021

Vice ordförande
Ari Lehtoranta, f. 1963, verkställande direktör, Caverion Abp, mandatperioden utgår 2022

Salla Luomanmäki, f. 1963, verksamhetsledare, Akavas Specialorganisationer rf, mandatperioden utgår 2022

Medlemmar

Markus Ainasoja, f. 1967, personalchef, Byggnadsförbundet i Finland, mandatperioden utgår 2020

Bianca Brink, f. 1960, verkställande direktör, Sodexo Oy, mandatperioden utgår 2020

Klaus Cawén, f. 1957, direktör, Kone Abp, mandatperioden utgår 2021

Liisa Halme, f. 1959, ordförande, Försäkringsmannaförbundet FMF, mandatperioden utgår 2021

Ilkka Hämälä, f. 1961, generaldirektör, Metsä Group, mandatperioden utgår 2020

Eero Hautaniemi, f. 1965, verkställande direktör, Lassila & Tikanoja Abp, mandatperioden utgår 2022
Jari Jokinen, f. 1967, verksamhetsledare, Teknikens Akademikerförbund rf, mandatperioden utgår 2021

Juhapekka Joronen, f. 1971, verkställande direktör, SOL Palvelut Oy, mandatperioden utgår 2020

Harri Kailasalo, f. 1969, direktör, YIT Abp, mandatperioden utgår 2021

Pia Kalsta, f. 1970, verkställande direktör, Sanoma Media Finland Oy, mandatperioden utgår 2022

Tuija Keronen, f. 1970, verkställande direktör, Lowell Suomi Oy, mandatperioden utgår 2021

Jyrki Konola, f. 1967, verksamhetsledare, Servicefacket PAM rf, mandatperioden utgår 2022

Kristiina Kumpula, f. 1955, generalsekretarare, Röda Korset, mandatperioden utgår 2020

Juha Laurio, f.1972, verkställande direktör, Lindström Oy, mandatperioden utgår 2022
Turja Lehtonen, f. 1970, 1. viceordförande, Industrifacket rf, mandatperioden utgår 2021
Topi Manner, f. 1974, verkställande direktör, Finnair Oyj, mandatperioden utgår 2021
Teppo Mikkola, f. 1954, ordförande, Finlands Transport och Logistik SKAL, mandatperioden utgår 2020

Jyrki Mäki-Kala, f. 1961, CFO, Neste Corporation, mandatperioden utgår 2022

Heidi Nieminen, f. 1979, ordförande, Finlands Post- och logistikunionen, mandatperioden utgår 2020
Matti Peltola, f. 1962, verkställande direktör, Koneyrittäjien liitto ry, mandatperioden utgår 2020
Hanna Reijonen, f. 1973, personaldirektör, Posti Group Abp, mandatperioden utgår 2021
Jani Salenius, f. 1976, ekonomi- och förvaltningsdirektör, Fackförbundet Pro, mandatperioden utgår 2020
Riitta Savonlahti, f. 1964, personaldirektör, UPM-Kymmene Oyj, mandatperioden utgår 2022

Pauliina Tenhunen, f. 1966, ordförande, Castrén & Snellman, mandatperioden utgår 2022

Jore Tilander, f. 1965, verksamhetsledare, Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry, mandatperioden utgår 2020

Minna Vanhala-Harmanen, f. 1968, verkställande direktör, Barona Oy, mandatperioden utgår 2022