LEDNINGEN OCH AVDELNINGAR

Verkställande direktör Jouko Pölönen

Vice verkställande direktör Sini Kivihuhta, försäkrings- och pensionstjänster

Vice verkställande direktör Mikko Mursula, placeringar

Kristiina Halonen, direktör, arbetsförmåga

Päivi Jääskeläinen, direktör, kundrelationer

Matias Klemelä, ekonomidirektör

Mikko Lantto, direktör, teknologi och utveckling 

Leena Siirala, direktör, juridiska ärenden

Sami Ärilä, HR-direktör

Liina Aulin, kommunikationsdirektör