STYRELSEN

Ilmarinens styrelse

 

Ordförande

Pasi Laine, f. 1963
verkställande direktör, Valmet Cororation
Ordförande sedan år 2020, ledamot sedan år 2019
Mandatperioden utgår 2023

Vice ordförande

Jarkko Eloranta, f. 1966
ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Ledamot sedan år 2017
Mandatperioden utgår 2023  

Jyri Häkämies, f. 1961
verkställande direktör, Finlands Näringsliv EK
Ledamot sedan år 2012
Mandatperioden utgår 2022

Medlemmar

Matti Harjuniemi, f. 1958
ordförande, Byggnadsförbundet i Finland
Ledamot sedan år 2020
Mandatperioden utgår 2022

Tero Kiviniemi, f.1971
verkställande direktör, Destia Group Oyj
Ledamot sedan år 2018
Mandatperioden utgår 2022

 

Timo Kokkila, f. 1979
verkställande direktör, Pontos Ab
Ledamot sedan år 2017
Mandatperioden utgår 2021

 

Leena Laitinen, f. 1970
verkställande direktör, Alko Ab
Ledamot sedan år 2018
Mandatperioden utgår 2022

 

Katarina Murto,  f. 1971
direktör, intressebevakning, STTK
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2021

 Olli Lehtelä

Juho Nummela, f. 1977
verkställande direktör, Ponsse Oyj
Ledamot sedan år 2018
Mandatperioden utgår 2021

 

Seppo Parvi, f. 1964
CFO, Stora Enso Oyj
Ledamot sedan år 2018
Mandatperioden utgår 2023

 

Kristian Pullola, f. 1973
finanschef, Nokia Corporation
Ledamot sedan år 2010
Mandatperioden utgår 2021

Samu Salo, f. 1976
ordförande, Ingenjörsförbundet
Ledamot sedan år 2018
Mandatperioden utgår 2023

Utnämnings- och belöningsutskottet 

Pasi Laine (ordförande)
Jarkko Eloranta
Jyri Häkämies

Revisions- och riskhanteringsutskottet 

Kristian Pullola (ordförande)
Timo Kokkila
Katarina Murto
Seppo Parvi