Valutskottet

Valutskottet har i uppgift att bereda förslag till förvaltningsrådsledamöter och deras arvoden för bolagsstämman. Likaså bereder det förslag till styrelseledamöter och deras arvoden för förvaltningsrådet. Av medlemmarna i valutskottet väljs hälften bland personer som föreslagits av försäkringstagarnas representanter i förvaltningsrådet och hälften bland personer som föreslagits av de försäkrades representanter i förvaltningsrådet.

Valutskottets sammansättning är följande:

Ordförande

Matti Kähkönen, styrelsens ordförande, Neste Abp

Vice ordförande

Turja Lehtonen, 1. viceordförande, Industrifacket rf

Övriga medlemmar

Markus Ainasoja, personalchef, Byggnadsförbundet i Finland
Tero Kiviniemi, verkställande direktör, Destia Group Abp
Pasi Laine, verkställande direktör, Valmet Corporation
Ari Lehtoranta, verkställande direktör Caverion Abp
Katarina Murto, direktör, intressebevakning, STTK
Samu Salo, ordförande, Ingenjörsförbundet rf


Mandatperioden för en medlem i valutskottet börjar genast efter det förvaltningsrådsmöte under vilket medlemmen blivit vald och upphör när förvaltningsrådets sista möte avslutas året efter valet.