Placeringar

Målsättningen med Ilmarinens placeringsverksamhet är att få en så hög avkastning som möjligt på de tillgångar som fonderats för kommande pensioner.

Vi strävar med hjälp av en lönsam placeringsverksamhet till att kontrollera förhöjningstrycket på pensionssystemets premier.

En del av avkastningen från placeringsverksamheten återbördas till kunderna. Tack vare en lyckad placeringsverksamhet har Ilmarinen lyckats betala mycket konkurrenskraftiga kundgottgörelser till sina kunder.

Ilmarinens cirka 100 personer investeringsorganisation verk placerade på huvudkontoret i Helsingfors

Placeringsallokering

Vår placeringsportfölj har spridits såväl geografiskt som på många olika tillgångsslag, t.ex. på aktier, ränteplaceringar och fastigheter. Vi publicerar uppgifter om placeringsallokeringen och avkastningen på placeringarna varje kvartal. Läs mer om resultatuppgifter.