Finansiering från Ilmarinen

Investeringslån

Lånetiden varierar i regel mellan 2 och 10 år. Ilmarinen är alltid delfinansiär. Som referensränta används i regel ArPL-referensräntan, men också fast ränta eller 12 månaders Euribor-ränta kan komma i fråga. Finansiering till Ilmarinens försäkringskundföretag beviljas i form av ömsesidiga finansieringsavtal eller syndikerade lån.

Finansiering med främmande kapital
  • Säkerhetssituationen kan variera. Som säkerhet kan man använda olika realsäkerheter. Vilka säkerheter som krävs är beroende av företagets affärsekonomiska ställning.
Mellanfinansieringsprodukter
  • Finansiering med en lägre prioritet, t.ex. mezzanine- och kapitallån. Behovet av finansiering grundar sig i allmänhet på olika företagsstruktureringar.

Återlån

En del av de betalda ArPL-avgifterna fonderas i en fond som kan återlånas. Under försäkringens giltighetstid kan fonden lyftas i form av lån. Lånetiden är 1–5 år. Som säkerhet kan man använda bankgaranti eller Garantias borgen eller de ovan nämnda instansernas garanti tillsammans med Finnveras borgen.

ArPL-låneräntan kan kontrolleras bl.a. på Garantias webbplats

Kontaktuppgifter

E-post: förnamn.efternamn(at)ilmarinen.fi, Fax 010 284 3850

Direktör för företags finansieringen

Jukka Reijonen

010 553 3399

040 356 0999

Låneförhandlingar och finansieringsofferter

Finansieringschefer

Matti Leppänen 010 284 3847 050 539 8588

Niina Valtonen

010 553 3400

050 528 2353

Lån administration Kundservice må-fr vid 9-16  tel. 010 284 3800, e-post rahoitus(at)ilmarinen.fi)