Nyckeltal för placeringar

Ilmarinens placeringar
Placeringsallokering enligt risk 2014–30.9.2018

 

Placeringsintäkter enligt placeringsslag 1.1–30.9.2018

 
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verklig värde 1997–30.9.2018