Nyckeltal för placeringar

Ilmarinens placeringar
Placeringsallokering enligt risk 2013–31.3.2017

Placeringsintäkter enligt placeringsslag 1.1–31.3.2017

 
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verklig värde 1997–31.3.2017