Nyckeltal för placeringar

Ilmarinens placeringar
Placeringsallokering enligt risk 2013–30.6.2017

Placeringsallokering enligt risk

Placeringsintäkter enligt placeringsslag 1.1–30.6.2017

Placeringsintäkter enligt placerinsslag

 
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verklig värde 1997–30.6.2017

Nettointäkter av placeringsverskamheten til verklig värde 1997-30.6.2017