Nyckeltal för placeringar

Ilmarinens placeringar
Placeringsallokering enligt risk 2013–30.9.2017

Placeringsintäkter enligt placeringsslag 1.1–30.9.2017

 
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verklig värde 1997–30.9.2017