Principer för ansvarsfulla placeringar

Ilmarinen placerar pensionstillgångarna på ett ansvarsfullt sätt. Ansvarsfulla placeringar innebär att vi utöver de finansiella synpunkterna även beaktar miljö, socialt ansvar och en god förvaltning (ESG) när vi fattar våra placeringsbeslut. Vi har integrerat ansvarsfulla förfaranden som en del av vår placeringsverksamhet.

Våra riktlinjer finns antecknade i våra principer för ansvarsfulla placeringar. Syftet är att de ska garantera att vi verkar i enlighet med Ilmarinens värderingar.

Principerna för ansvarsfulla placeringar har godkänts av bolagets styrelse.

Läs mer: