Kommunikationsprinciper

Varför har bolaget kommunikationsprinciper?

 • Stöder bolagets strategi = bidrar till en öppen och aktiv kommunikationskultur.
 • Hjälper bolaget att skilja sig från sina konkurrenter = stärker varumärket.
 • Förtydligar gällande riktlinjer. 

På vilket sätt kommunicerar Ilmarinen?

1. Aktivt

 • Vi samverkar med olika intressegrupper för att nå en bred förståelse för olika synsätt.
 • Vi sonderar svaga signaler för att kunna vara förutseende i vår kommunikation.
 • Vi publicerar information så fort som möjligt. Vi håller informationen på vår webbplats uppdaterad.
 • Vi informerar vår personal om vad som är på gång i ett så tidigt skede som möjligt.

 2. Öppet

 • Ilmarinens verksamhet är i regel offentlig och vi berättar öppet om vad vi gör. Konfidentiella ärenden är sådan information som betraktas som en affärshemlighet samt information i anslutning till enskilda kunder, personer, samarbetspartners eller avtal. 
 • Vi förhåller oss positiva till förfrågningar, vi svarar öppet och utan att gå krokvägar.
 • Vi berättar även dåliga nyheter utan att försköna.
 • Vi deltar även i diskussionen av svåra frågor och provoceras inte av kritik. Vi godkänner att det kan finnas många olika synpunkter på ett ärende. 
 • Vi sporrar till en modig intern dialog inom Ilmarinen.

3. Intuitivt

 • Vi betonar vår sakkunskap i teman som berör arbetspensionsbranschen. Vi bidrar även med nya anföranden.
 • Tillförlitligheten i våra meddelanden grundar sig på fakta, erfarenhet och observationer.
 • Vi framför våra åsikter konstruktivt med betoning på uppgörelse och samarbete.

4. Lättförståeligt

 • Vi berättar om saker och ting på ett förståeligt och intressant sätt - som berör människornas vardag.
 • Vi fäster uppmärksamhet vid det väsentliga, ställer saker och ting i rätt proposition och fogar dem till större helheter.
 • Vi ger tolkningar om svåra ärenden och deras betydelse.