Strategi och värderingar

ILMARINENS VISION 2020: 
DET MEST  TILLTALANDE ARBETSPENSIONSBOLAGET

 

FOKUS ÅR 2016–2020

Vi betjänar digitalt

 • För kunden: överlägset mervärde för kunderna via många kanaler
 • För Ilmarinen: Nyttan för kunden styr vår digitala utveckling

Vi erbjuder de bästa kundförmånerna

 • De bästa tjänsterna och kundåterbäringarna 
 • Långa kundrelationer
 • Riktad kundanskaffning

Vi placerar lönsamt

 • Stark solvens
 • Bästa möjliga placeringsintäkter
 • Kontrollerad risknivå

Vi genomför en lyckad fusion

 • Överraskat glädjande
 • En god puls och stark framåtblickande fokus
 • Effektiv verksamhet

Värderingar

Öppenhet

Öppen för nya idéer

Öppen kommunikation

Öppen för att lyssna

Ansvar

Ansvar för pensionsskyddet

Ansvar för det egna arbetet

Ansvar som företag

Gemensam framgång

Tillsammans med kunderna

Tillsammans med samarbetspartnerna

Som ett enhetligt bolag