Strategi och värderingar

ILMARINENS VISION 2020: 
DET MEST  TILLTALANDE ARBETSPENSIONSBOLAGET

 

2016–2020 KONCENTRERAR VI OSS PÅ

Att tjäna digitalt

 • För kunden: överlägset kundvärde via många kanaler
 • För Ilmarinen: Nyttan för kunden styr vår digitala utveckling

 Att tillväxa lönsamt

 • Vi kan satsa på bättre service
 • En stark solvens ger större kundåterbäringar
 • Vår tillväxt gynnar både våra nya och gamla kunder

Att placera lönsamt

 • Stark solvens
 • Bästa möjliga placeringsintäkter
 • Kontrollerad risknivå

Att skapa ett energiskt arbetsklimat

 • Överraskat glädjande
 • En god puls och "stark framåtlutning"
 • Effektiv verksamhet

Värderingar

Öppenhet

Öppen för nya idéer

Öppen kommunikation

Öppen för att lyssna

Ansvar

Ansvar för pensionsskyddet

Ansvar för det egna arbetet

Ansvar som företag

Gemensam framgång

Tillsammans med kunderna

Tillsammans med samarbetspartnerna

Som ett enhetligt bolag