Strategi och värderingar

DEN MEST TILLTALANDE SAMARBETSPARTNERN I ARBETSLIVET – ANSVARSFULLT FÖR DIG

ILMARINENS STRATEGI 2019–2021

Ilmarinens strategi för 2019–2021 fokuserar på ansvarsfullhet, kundorientering och goda personalupplevelser. Vår grundläggande uppgift är att sköta våra kunders arbetspensionsskydd. Vi vill vara den mest tilltalande samarbetspartnern inom arbetslivet – ansvarsfullt för dig.

I vår strategi har vi som ett långsiktigt mål fastställt att vara en av Finlands bästa arbetsplatser, att erbjuda de bästa serviceupplevelserna inom branschen samt att växa lönsamt och snabbare än marknaden. Då det gäller omkostnadsprocenten och solvensen är vårt mål att vara bättre än genomsnittet inom branschen.

För att uppnå målen skapar vi framgång tillsammans och förnyar oss modigt, vi fungerar kundorienterat och främjar arbetsförmågan, vi växer lönsamt i takt med våra kunder, vi erbjuder digitaliserade servicekedjor och processer samt placerar inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt.

Vi arbetar enligt våra värderingar för att nå våra mål: öppet, ansvarsfullt och framgångsrikt tillsammans.