ELEKTRONISKA FAKTURERINGSTJÄNSTER

Nätfakturering påskyndar fakturabehandlingen och sparar både kostnader och miljön. Ilmarinen har helt övergått till nätfakturor.

Vill du ha en nätfaktura från Ilmarinen?

För att ditt företag ska kunna ta i bruk nätfaktura förutsätts att ert ekonomiförvaltningsprogram har beredskap att ta emot nätfakturor. Du kan ingå ett avtal om förmedlingstjänster av nätfakturor med en nätfakturaoperatör eller din bank.

Närmare information får du från vår kundservice:

I tjänsterna Palkka.fi, SuoraTyö.fi och PikaPalkka® anges ArPL-avgiften direkt och Ilmarinen skickar då ingen separat faktura.

Ilmarinen som mottagare av nätfaktura

Ilmarinens uppgifter för sändande av nätfakturor:

  • Operatör Basware Oy
  • Operatörens kod BAWCFI22
  • EDI-kod/nätfakturaadress: 003701076381001/driftskostnader      003701076381002/fastigheter
  • Ilmarinens FO-nummer: 0107638-1

Ilmarinen ställer en avgiftsfri och användarvänlig Basware Portal till ditt förfogande, via vilken du kan sända nätfakturor och bilagor till dem.

Du får tillgång till Basware Portalen genom att registrera dig i systemet. Om du redan har registrerat dig, kan du logga in direkt i portalen. Läs mer om portalen i bruksanvisningarna (pdf) eller video.

 

Närmare information om leverantörsportalen:

Basware Support portal.info@basware.com

Frågor som gäller faktureringen:

Ilmarinens inköpsreskontra reskontra@ilmarinen.fi