Ett bättre liv, var så god!

Vår uppgift är att säkerställa att våra kunder får den pension som de intjänar i sitt arbete. Vi bidrar även till att främja ett bättre arbetsliv och hjälper således våra kunders framgång.

Ilmarinen är ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Ordet anger vad vi erbjuder: försäkringar och pensioner som ansluter sig till arbetet. 

För arbetstagare och företagare

Hos oss är det lätt att välja försäkring. Vi har nämligen bara två slags försäkringar, arbetspensionsförsäkring för arbetstagare och för företagare, dvs. ArPL-försäkringar och FöPL-försäkringar. Utöver dem tillhandahåller vi även en mängd andra tjänster. Alla har de som mål att se till ditt välbefinnande.

ArPL-försäkring är en försäkring som arbetsgivare tecknar för sina arbetstagare. FöPL-försäkringar tecknas av företagare. Vi har över en halv miljon försäkrade och vi betalar ut pension till över trehundra tusen pensionstagare. Över 60 000 företagare har valt att teckna sin försäkring hos oss. Vi betjänar nästan en miljon finländare.

Vi förvaltar över stora tillgångar

Vi placerar pensionstillgångarna lönsamt, ansvarsfullt och på ett betryggande sätt. Våra placeringstillgångar på över 37 miljarder euro garanterar att både du och andra finländare får er pension, hurdana tider vi än lever i. Som en ytterligare säkerhet använder vi en buffert, som säkerställer en god solvens även under de mest stormiga marknadslägena.

Ilmarinen finns och består. För dig.