Tryggt från ett decennium till ett annat

Ilmarinen är Finlands äldsta pensionsbolag. Vi har skött finländarnas pensioner i över 50 år. Och det har vi för avsikt att göra även framöver.

Ilmarinen är lika gammalt som arbetspensionssystemet i Finland. Ilmarinen grundades år 1961 av Finlands största försäkringsbolag och sex mindre försäkringsbolag. 

Vi kommer även i fortsättningen att göra det som vi alltid gjort: skött om pensionsskyddet för finländska arbetstagare och företagare.

Ilmarinens historia

1961 Finlands första arbetspensionsförsäkringsbolag bildas 14.12.1961. Inspirerat av ett gammalt olycksfallsförsäkringsbolag i Viborg får bolaget namnet Ilmarinen. Verksamheten inleds i en bostad i Helsingfors centrum på Georgsgatan 17.

1962 Matematiker Teivo Pentikäinen, som kallats för det finländska arbetspensionssystemets fader, inleder sitt arbete som Ilmarinens första egentliga verkställande direktör.

1962 Ilmarinen utbetalar sin första pension till Åbobon Aarne Lehtonen

1967 Ilmarinen flyttar till nybyggda lokaliteter vid Eriksgatan i Helsingfors centrum.

1977 Jur. kand. Juhani Salminen bli Ilmarinens andra verkställande direktör.

1984 Sampo lösgör sig från sitt ägarskap i Ilmarinen. Ilmarinen blir Pohjolas dotterbolag.

1991 Läkare och statsvetare Kari Puro blir Ilmarinens tredje verkställande direktör.

1998 Ilmarinen blir ett ömsesidigt bolag, dvs. kunderna blir ägare i företaget. Som ett bevis på detta ändras Ilmarinens namn till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

2002 Ilmarinen flyttar till nya lokaler vid Porkalagatan 1 i Gräsviken, Helsingfors.

2005 Ilmarinen säljer sina aktier i Pohjola till OKO Andelsbankernas Centralbank Abp.  Som en följd av affären bildar Ilmarinen, Pohjola och OP-gruppen en stark sammanslutning på den finländska finansmarknaden.

2007 Ekonom Harri Sailas börjar som Ilmarinens fjärde verkställande direktör.

2013 Ilmarinen uppnår milstolpen på 60 000 företagarkunder.

2015 JM, MBA Timo Ritakallio börjar som Ilmarinens femte verkställande direktör.

2018 Arbetspensionsbolaget Etera fusioneras med Ilmarinen. Ilmarinen blir det största arbetspensionsbolaget inom den privata sektorn i Finland.

2018 EM, eMBA Jouko Pölönen börjar som Ilmarinens sjätte verkställande direktör.