Rehabilitering
är en möjlighet

Kundtjänst | 010 284 3719

Tillbaka till arbetslivet med rehabilitering

När du mår bra orkar du arbeta. Om din arbetsförmåga försämras kan du ansöka om rehabilitering. Det finns många olika former av yrkesinriktad rehabilitering och du får ekonomiskt stöd av oss under din rehabilitering. Dina förutsättningar att återvända till jobbet efter rehabiliteringen är goda: hela 75 % av rehabiliteringsdeltagarna återvänder till arbetslivet.

Ansök om rehabilitering

För rehabiliteringsdeltagare

Om du har fått ett förhandsbeslut om rehabilitering eller har en godkänd rehabiliteringsplan, läs mer om din försörjning under rehabiliteringen. I studieavsnittet hittar du viktig information och en minneslista för alla som ska studera i samband med sin rehabilitering.

Studerande! På grund av den exceptionella coronavirus-tiden bör du utreda dina möjligheter att utföra dina studier på distans. Du hittar tilläggsuppgifter gällande främjande av studierna även under sommaren under punkten Anvisningar för studeranden.

Kom ihåg att be en representant för läroinstansen fylla i ett studieintyg i början av studierna och även i början av varje hösttermin.

Anvisningar för studerande 
Försörjning under rehabiliteringen 
Vad innebär rehabilitering
Gör upp en rehabiliteringsplan tillsammans med en arbetscoach

Vem kan ansöka om
rehabilitering?

Ansök om rehabilitering

Rehabiliteringsplan och rehabiliteringsformer

Försörjning under rehabiliteringstiden

Vem kan ansöka om rehabilitering?

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering om en sjukdom eller skada gör det svårt för dig att arbeta eller hotar din arbetsförmåga.

Ansök om rehabilitering

Du kan ansöka om rehabilitering genom att fylla i en elektronisk ansökan och skicka in nödvändiga bilagor. Du får vanligen ett förhandsbeslut inom några veckor från att du skickat din ansökan inklusive bilagor till oss.

Rehabiliteringsplan och rehabiliteringsformer

Bekanta dig med de olika formerna av yrkesinriktad rehabilitering och fundera över vilken av dem som passar dig bäst. När du har fått ditt förhandsbeslut kan du göra upp en rehabiliteringsplan. Din rehabiliteringsexpert hjälper dig vid behov.

Försörjning under rehabiliteringstiden

Vi ger dig ekonomiskt stöd under den yrkesinriktade rehabiliteringen.