Vem kan ansöka om rehabilitering?

Som arbetstagare eller företagare kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering, om din arbetsförmåga har försämrats. Lämna in en ansökan senast i det skede då du riskerar att bli arbetsoförmögen helt och hållet eller du inte längre kan utföra ditt arbete över huvud taget.

Yrkesinriktad rehabilitering kommer i fråga om följande fyra punkter stämmer för din del.

  1. Din sjukdom eller skada är sådan att du sannolikt måste gå i invalidpension under de närmaste åren. Rehabilitering kan emellertid hjälpa dig att återgå till arbetet.
  2. Du arbetar eller din anställning har just slutat eller du arbetar som företagare. Du har fått minst en viss summa i lön under de senaste fem kalenderåren. Alternativt har din FöPL-arbetsinkomst varit minst en viss summa under fem kalenderår. År 2019 är summan 35 614,03 euro. Summan höjs årligen med index, varför den ändras varje år.
  3. Du har studerat för ett yrke och arbetat i det i minst 2–3 år efter examen. Du kan också att lärt dig ditt arbete genom att arbeta i minst fem år.
  4. Rehabiliteringen hjälper dig att kunna fortsätta i arbetslivet.

Ansök om rehabilitering, även om du får tidsbestämd invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringen främjar din återgång till arbetet även då.

Du kan också ansöka om rehabilitering annanstans ifrån än från oss. Om du har råkat ut för ett olycksfall i arbetet eller trafiken eller du har en yrkessjukdom, betalas i allmänhet ersättning från olycksfalls- eller trafikförsäkringen. I sådant fall kan du inte få stöd för din rehabilitering från oss.

Om du inte är säker på om yrkesinriktad rehabilitering är det bästa alternativet för dig, ring oss, så får du klarhet. Vår kundtjänst nås på nummer 010 284 2010.