Rehabilitering gynnar  arbetsgivaren

I egenskap av arbetsgivare är du ansvarig för dina arbetstagare. Om en arbetstagares arbetsförmåga försämras, ska ni tillsammans begrunda vilka åtgärder som kan hjälpa din arbetstagare att fortsätta arbeta. Med yrkesinriktad rehabilitering håller du kvar din arbetskraft i huset.

Som arbetsgivare vill du hålla kvar dina kunniga arbetstagare och se till att de hålls kvar i sitt arbete under en lång tid. Ta med företagshälsovården i diskussionen och begrunda tillsammans på vilket sätt arbetstagarens arbete kan göras lättare.

Arbetsoförmåga kan bli dyrt för ett företag. I genomsnitt är kostnaden ungefär sex procent av den totala lönesumman. Att hjälpa anställda återvända till arbetet genom rehabilitering innebär med andra ord en avsevärd besparing för arbetsgivaren.

Spelet är inte förlorat ens i det skedet då arbetstagaren varit sjukledig en längre tid eller beviljats tidsbestämd invalidpension. Eller då arbetstagaren i övrigt förlorat sin arbetsförmåga. Även då kan det finnas möjligheter att återgå till arbetet. Arbetstagaren kan t.ex. pröva utföra sitt gamla arbete på ett nytt sätt. Om hälsotillståndet kräver att han eller hon övergår till nya uppgifter, kan kompetensen kompletteras med studier.

Som arbetsgivare kan du sporra din arbetstagare att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering.
Vi betalar arbetstagaren ekonomiskt stöd under yrkesinriktad rehabilitering. Det ger dig möjlighet att behålla din goda arbetstagare.

Du sparar tid och pengar

Du orsakas inte några extra kostnader för din arbetstagares rehabilitering, tvärtom.

Då en arbetstagare sköter uppgifter som motsvarar den egna arbetsförmågan, sparar du både tid och pengar, eftersom din arbetstagare då inte behöver vara sjukledig så ofta. Du slipper rekrytera någon annan i arbetstagarens ställe och arbetet blir omskött i din arbetstagares vana händer.

Arbetstagare som deltar i yrkesinriktad rehabilitering får sin försörjning av oss. Rehabiliterings­penning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg i anslutning till det. Då din arbetstagare får sin försörjning av oss, sköter vi även arbetsgivaruppgifterna, t.ex. innehåller skatt och tecknar en arbetsolycksfallsförsäkring.

Du kan också avtala med din arbetstagare om att du betalar lön under rehabiliteringstiden. I det fallet betalas rehabiliteringsförmånen till dig i egenskap av arbetsgivare. Förutom om förmånen är större än den lön som betalas. Då betalas skillnaden till din arbetstagare. Om du betalar lön till din rehabiliteringsklient, ska du också sköta övriga arbetsgivaruppgifter.

Största delen av rehabiliteringsklienterna återgår till arbetet

Din arbetstagare har goda möjligheter att återgå till arbetet efter yrkesinriktad rehabilitering. Upp till cirka 74 procent återgå till arbetslivet.

Ring oss om du vill diskutera möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering. Vår kundtjänst nås på nummer 010 284 2010.

Information om arbetsprövning

Målet med arbetsprövning är att återvända till arbetslivet, till exempel efter en lång sjukledighet. Arbetsprövningen pågår vanligen i tre månader. Skicka in din ansökan i god tid, eftersom behandlingstiden är nästan en månad. Du måste ha ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering innan du kan börja din arbetsprövning.

Arbetsprövningen kan hjälpa dig att återvända till ditt tidigare jobb eller hitta nya arbetsuppgifter. Företagshälsovården kan delta i planeringen vid behov. Kom överens med företagshälsovården om hur uppföljningen ska ske.

Arbetsprövningen kan utföras med eller utan lön.

  • Om din arbetsgivare betalar lön till dig under arbetsprövningen betalar vi ut rehabiliteringspenningen till din arbetsgivare. Om rehabiliteringspenningen är större än lönen betalas mellanskillnaden till dig.
  • Om du inte får lön under arbetsprövningen betalar vi rehabiliteringspenning och tecknar en olycksfallsförsäkring åt dig.
  • Arbetstiden kan anpassas efter arbetstagarens hälsa.
  • I slutet av arbetsprövningen ska ni tillsammans fylla i en utvärderingsblankett. Vi skickar blanketten till arbetsgivarens e-postadress.