HJÄLP MED ATT ÅTERGÅ TILL ARBETET – GÖR UPP EN REHABILITERINGSPLAN TILLSAMMANS MED EN ARBETSCOACH

De producenter av rehabiliteringstjänster som ingår i Ilmarinens samarbetsnät erbjuder landsomfattande en arbetscoachs handledning för uppgörandet av en rehabiliteringsplan. Arbetscoacherna är specialiserade på karriärplanering och yrkeshandledning.

NÄR KAN EN ARBETSCOACH VARA TILL HJÄLP?

Du har fått ett positivt beslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering från Ilmarinen, men du behöver hjälp med att hitta en ny yrkesbana som passar ditt hälsotillstånd.

VAD GÖR EN ARBETSCOACH?

Den arbetscoach som utsetts för dig hjälper dig att kartlägga lämpliga arbetsuppgifter. Arbetscoachen hjälper dig också att söka en arbetsplats för arbetsprövning och utreder vid behov olika yrkesutbildningsalternativ.

HUR FÅR MAN EN EGEN ARBETSCOACH?

Om du behöver hjälp av en egen arbetscoach, ska du kontakta din rehabiliteringsexpert på Ilmarinen, vars kontaktuppgifter du hittar på förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering.

HUR FRAMSKRIDER ARBETET MED ATT GÖRA UPP EN REHABILITERINGSPLAN TILLSAMMANS MED ARBETSCOACHEN?

Efter att du avtalat med Ilmarinens rehabiliteringsexpert om att bli styrd till en arbetscoach, tar en arbetscoach i Ilmarinens samarbetsnätverk kontakt med dig inom cirka en vecka för att avtala om ert första möte. Det första mötet börjar med en inledande intervju, under vilken arbetscoachen kartlägger din yrkeskunskap, utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet, ditt hälsotillstånd samt de faktorer som begränsar din arbetsförmåga. Dessutom kan du diskutera dina egna yrkesmässiga intressen med arbetscoachen, som berättar om vilka yrkesinriktade rehabiliterings-möjligheter du har.

Efter den inledande intervjun avtalas det alltid individuellt om antalet möten. Avsikten med hela processen är att hitta en ny yrkesbana som passar för ditt hälsotillstånd och med hjälp av vilken du kan fortsätta i arbetslivet. Arbetscoachen stöder dig i planeringen av din nya yrkesbana, men det är också viktigt att du själv är aktiv, så att det under handledningsprocessen ska kunna göras upp en ändamålsenlig yrkesplan för dig.

DIN ARBETSCOACH FUNGERAR SOM LÄNK TILL ILMARINEN

Arbetscoachen är i kontakt med din rehabiliteringsexpert på Ilmarinen och ger ett förslag till rehabiliteringsplan utifrån det som ni tillsammans kommit överens om.

KOSTNADER OCH UTKOMST UNDER ARBETSCOACHENS HANDLENDING

Det uppstår inte några kostnader för dig för mötet med arbetscoachen och du får ersättning för resekostnaderna i anslutning till mötena med arbetscoachen. Närmare information hur man ansöker om reseersättning. Då du gör upp en yrkesinriktad rehabiliteringsplan med arbetscoachen kan din utkomst utgöras av löneinkomst, sjukdagpenning, arbetslöshets-ersättning eller rehabiliteringsstöd, dvs. tidsbunden invalidpension. Ilmarinen betalar rehabiliteringspenning först efter det att du inleder t.ex. arbetsprövning eller utbildning. Du kan göra en uppskattning av din rehabiliteringspenning med hjälp av vår räknare (kräver identifiering).

LÄS MER OM ILMARINENS SAMARBETSNÄTVERK SOM ERBJUDER ARBETSCOACHTJÄNSTER