Tillbaka till arbetet genom att studera

Du har fattat ett gott beslut! Du ska börja studera för ett nytt yrke. Då du studerar enligt din plan och redogör för oss hur studierna framskrider, betalar vi rehabiliteringspenning på ditt konto varje månad.

Din minneslista – vad behöver vi

  • Studieintyg på våra web-sidor då du inlett dina studier samt i början av varje hösttermin (läroanstalten fyller i blanketten)
  • Skattekort. Kom ihåg att sända oss ett nytt skattekort också vid årsskiftet, då du får rehabiliteringspenning för dina studier.
  • Kopia av ditt avgångsbetyg då studierna avslutats

Efter att du fått din rehabiliteringsplan godkänd hos oss, lönar det sig att genast ta hand om några saker. På så sätt säkerställer du att du får ekonomiskt stöd av oss genast från början. Samtidigt försäkrar du dig också om att du betalar rätt skatt på det stöd du får.

Gör så här:

  1. Skaffa ett nytt skattekort och skicka det till oss.
  2. Om du studerar i en flerformsutbildning, ring din rehabiliteringsexpert, så får du information om hur du t.ex. skaffar en arbetspraktikplats.
  3. Om du studerar på heltid, ska du inleda dina studier.

Efter att du inlett dina studier, ska du skicka oss ett studieintyg samt möjliga andra nödvändiga intyg. Studieintyget hittar du på våra web-sidor. Vi följer dina studieframgångar med hjälp av studieintyget. Ditt ekonomiska stöd är kopplat till dina studier.

Om dina studier av någon anledning inte skulle framskrida som planerat, ska du meddela oss om detta. På så sätt hålls både du och vi uppdaterade om vad som händer och du får uttryckligen det stöd du är berättigad till. Då slipper du också betala tillbaka en redan utbetald rehabiliteringsförmån eller kostnadsersättning.

Skicka intygen minst en gång om året

Då du studerar för en examen, kom ihåg att sända oss ett studieintyg. Du får rehabiliteringspenningen på ditt konto inom 3 veckor från det att vi fått ditt intyg och från det att dina studier har börjat. Sänd oss ditt avgångsbetyg då dina studier avslutats.

Studieintyg

Då du har inlett studier vid t.ex. en yrkesläroanstalt, be en representant för läroanstalten att fylla i ett elektroniskt studieintyg och att skicka det till oss. Om dina studier varar minst ett år, ska du dessutom be om ett studieintyg i början av varje hösttermintermin. Skicka intyget först efter att terminen har börjat, t.ex. under den första studieveckan.

Avgångsbetyg

Då studierna är avslutade, ska du skicka oss en kopia av ditt avgångsbetyg. Vanligen får du ditt avgångsbetyg från läroanstalten en aning efter det att du avlagt din examen.

På papper eller elektroniskt

Skicka intygen till oss på papper eller elektroniskt. Skicka intygen på papper till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PB 1, 00018 Ilmarinen eller per e-post till kuntoutustiimi@ilmarinen.fi.

Meddela om ändringar

Om det sker en ändring i dina studier, ska du meddela oss om den. På så sätt vet vi t.ex. varför dina studier inte framskrider som planerat. Det kan ske fördröjningar i studierna eller så kan du bli sjukledig. Meddela oss också om du deltar i avlönad arbetspraktik som ingår i studierna. Om du får lön under studietiden, ska du meddela detta på förhand. I vissa fall kan vi avbryta utbetalningen av en rehabiliteringsförmån. Det kan bli aktuellt t.ex. om du måste avbryta dina studier på grund av sjukdom.

Meddela om ändringar till din egen rehabiliteringsexpert per telefon eller e-post. Om vi behöver ytterligare information om ändringen, kontaktar vi dig.

FÖRSÖRJNING UNdER SOMMAREN

Du behöver inte sända oss en utredning över studier eller arbete under sommaren, vi betalar ut rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringsförhöjningen oavbrutet under sommaren.

I mångåriga studier kan du hålla semester under en sommarmånad, längre ledighet borde användas till att främja studierna.

Under sommaren kan du:
• studera
• göra arbetspraktik
• arbeta
• delta i en arbetsprövning utan lön med anknytning till dina studier.

Om du deltar i arbetsprövning, sök först en arbetsprövningsplats. Meddela därefter arbetsgivarens namn och e-postadress till din rehabiliteringsexpert. Vi sänder därefter en länk till det elektroniska avtalet till din arbetsgivare. Fyll i avtalet tillsammans. Vi tecknar en arbetsolycksfallsförsäkring för arbetsprövningstiden.

Då närstudierna fortsätter på hösten bör ett nytt studieintyg sändas in. På basen av det fortsätter vi betala ut rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringsförhöjningen samt betalar även ut ersättningen för skolmaterial (normersättning) och följer med dina studieframgångar.