Lönedag en gång per månad

Du får rehabiliteringsförmånen på ditt konto varje månad. Kostnadsersättning betalas inom två veckor efter att du skickat oss räkningen på den. Du behöver ett nytt skattekort för förmånerna.

Din försörjning under rehabiliteringen består av rehabiliteringsförmåner och kostnadsersättningar.

Rehabiliteringsförmånen betalas på ditt konto automatiskt en gång per månad. Förmånen betalas första gången inom cirka en vecka efter att din rehabilitering har börjat och du har lämnat in alla nödvändiga uppgifter. Efter det får du pengar på kontot den första bankdagen varje månad.

Ett undantag utgör en förmån som du får retroaktivt. Så är fallet t.ex. när du inleder arbetsprövning eller studier och inte kan skicka in ett studieintyg eller avtal om arbetsprövningen i tid. Förmånen utbetalas då första gången inom en vecka från att du skickat intyget e.d.

Kostnadsersättningar betalas på ditt konto efter att vi fått räkningen på dem. Förutom när du ansöker om studieersättning, dvs. normersättning. Du behöver inte upprätta någon faktura på studieersättningen, utan det räcker att du skickar oss studieintyget.

Kostnadsersättningarna är skattefria, medan rehabiliteringsförmånerna är beskattningsbar inkomst. De beskattas emellertid annorlunda än beskattningen av lön eller pension. Därför ska du skaffa ett nytt skattekort genast efter att du fått ett rehabiliteringsbeslut från oss. Skicka skattekortet till oss, så betalar du exakt rätt mängd skatt.

Utbetalningsdagar år 2020

År 2020 betalas rehabiliteringsförmånen på ditt konto följande dagar:

 

Skaffa ett nytt skattekort

Så här skaffar du ett nytt skattekort:

  1. Besök skattemyndigheternas webbplats eller ring skattemyndigheterna.
  2. Uppge för vilken förmån du ansöker om skattekort. Om du får rehabiliteringspenning eller -underhåll, be om ett skattekort för en social förmån. Om du får rehabiliteringstillägg, be om ett skattekort för pension.
  3. Skicka ditt skattekort till oss på papper eller i elektronisk form eller be att skattemyndigheterna skickar det direkt till oss. Skicka skattekortet på papper till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 00018 Ilmarinen, och i elektronisk form till elakkeiden.maksukasittely@ilmarinen.fi.

Ditt pensionsbelopp justeras årligen enligt arbetspensionsindexet. Justeringen utförs alltid i början av januari.

Kom ihåg att sända oss ett nytt skattekort också vid årsskiftet, då du får rehabiliteringspenning för din rehabilitering.

Rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd beskattas på ett annat sätt än löneinkomster. Om du inte har skickat in ett skattekort måste vi betala skatt enligt nedanstående tabell.

Ingen skada skedd, du får tillbaka den skatt som betalats för mycket inom en vecka efter att vi fått ditt skattekort.

Då din rehabilitering har inletts och du har fått din första utbetalning från oss, kan du granska din skatteprocent även på vår webbplats. Du kan höja skatteprocenten vid behov.

Granska din skatteprocent