Familjepension

Kundtjänst | 010 284 2010

Vad är familjepension?

Om maken eller makan eller en förälder avlider, ger familjepensionen trygghet. Familjepension kan betalas till en arbetstagares och företagares efterlevande make eller maka och barn. Om du blir änka eller änkling, ansök om familjepension. Du får familjepensionen i form av efterlevandepension. För barn under 18 år beviljas familjepension i form av barnpension. Familjepensionen grundar sig på din makes eller makas arbetspension. Du får familjepension från ingången av den månad som följer efter att din make eller maka har avlidit, förutsatt att du ansöker om att få pension.

Läs mer

Söker du familjepension?

Sök pension så fort som möjligt

Trots din sorg lönar det sig att söka familjepension så fort som möjligt, eftersom den kan fås retroaktivt för endast 6 månader. Fyll i en skild ansökan för varje förmånstagare.

Om din familjepension ser ut att bli liten, kan du även få folkpension. Lämna likväl in bara en ansökan till oss. Uppge att du också ansöker om folkpension, så skickar vi ansökan till FPA för din räkning.

Först ett pensionsbeslut, sedan pension

Du får ett pensionsbeslut inom cirka två månader från att du ansökt om pension. Och efter att vi fått alla uppgifter som behövs för att kunna fatta ett pensionsbeslut. Om vi behöver tilläggsuppgifter, tar vi kontakt med dig. Du får pensionen på ditt konto inom en vecka från beslutet.

Ansök om skattekort

Skatteprocenten för lön kan inte tillämpas på familjepension. Ansök om skattekort direkt efter att du fått pensionsbeslutet. Det är allt du behöver göra, eftersom skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till Ilmarinen.

Läs mer om pensionsslagen