Arbetslivspension

Kundtjänst | ​010 284 3719

Vad är arbetslivspension?

I och med pensionsreformen 2017 introduceras ett nytt pensionsslag, arbetslivspension. Det är en pension för arbetshjältar. Pensionen kan beviljas redan vid 63 års ålder, om du har arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete. Därtill krävs att du har en sjukdom som inverkar på arbetsförmågan.

Läs mer

Så här går du i arbetslivspension

Om din arbetsförmåga har försämrats och du är intresserad av arbetslivspension, gör så här:

Utred först om du kan få yrkesinriktad rehabilitering

Det finns fem olika yrkesinriktade rehabiliteringsalternativ med hjälp av vilka du kan rehabilitera dig tillbaka till arbetslivet. Vi betalar ekonomiskt stöd för alla dessa fem former av rehabilitering. Begrunda vilket alternativ som passar dig bäst och ansök om det.

Red ut om du har möjligheter att få invalidpension

Om du har det, lönar det sig att ansöka om invalidpension, eftersom den är större än arbetslivspension.

Beställa en förhandsberäkning

Om du vill veta hur stor din arbetslivspension är, kan du beställa en förhandsberäkning av oss.

Ansök om arbetslivspension

Om du inte heller efter att du fått en förhandsberäkning är säker på om du vill gå i arbetslivspension, kan du likväl ansöka om pension.  Då du ansöker om arbetslivspension får du först ett förhandsbeslut. Av beslutet framgår det om du har möjlighet att gå i arbetslivspension eller inte. Förhandsbeslutet är i kraft sex månader. När du har beslutat dig för att gå i arbetslivspension, ska du meddela oss det under nämnda sex månader. Om beslutet är negativt, kan du också ansöka om en ändring av beslutet.

Läs mer om pensionsslagen