Invalidpension eller rehabiliteringsstöd

Kundtjänst | 010 284 2010

Vad är invalidpension och rehabiliteringsstöd?

Du kan få invalidpension, om du ännu inte är i den lägsta pensionsåldern i din åldersklass. Därtill förutsätts att din arbetsförmåga har varit nedsatt på grund av sjukdom eller skada i minst ett år.

Du kan få invalidpension tidsbundet eller fortlöpande. Tidsbunden invalidpension är detsamma som rehabiliteringsstöd. Du kan motta rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd då nedgången av din arbetsförmåga bedöms fortsätta under en bestämd tid. Det finns två slag av fortlöpande invalidpension: delinvalidpension och full invalidpension.

Läs mer

Har du för avsikt att söka invalidpension eller rehabiliteringsstöd?

Ansök först om sjukdagpenning från FPA

Då du insjuknar och inte kan förvärvsarbeta, ska du först ansöka om sjukdagpenning från FPA. Sjukdagpenning utbetalas i högst ett år (300 dagar).

Då sjukdagpenning har utbetalats i 150 dagar, skickar FPA i regel en uppmaning att ansöka om invalidpension och att reda ut rehabiliteringsalternativen. Det kan vara bra att lämna pensionsansökan redan i detta skede, så att Ilmarinen hinner behandla den innan dagpenningen upphör.

Ansök om pension

Ansökan om pension kan enkelt fyllas i och skickas på nätet. Bifoga B-läkarutlåtande som är högst sex månader gammal. Ilmarinen ber också din senaste arbetsgivare om en redogörelse för dina arbetsuppgifter och hur du klarat dig i arbetet.

Ansök om invalidpension circa 3 månader innan du vill att pensionen ska börja.

Först ett pensionsbeslut, sedan pension och ett arbetspensionskort. Vem har rätt att få ett arbetspensionskort?

Du får i allmänhet ett pensionsbeslut cirka 2 månader från det att du ansökt om invalidpension. Och från det att vi fått alla uppgifter från din arbetsgivare som behövs för att kunna fatta ett pensionsbeslut. Du får pensionen på ditt konto inom cirka en vecka efter beslutet. Om du får full invalidpension, får du ditt arbetspensionskort lite senare per post till din hemadress. Genom att visa upp kortet får du olika rabatter avsedda för pensionärer från bl.a. VR.

Obs! Arbetspensionskortet beviljas inte personer som får rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension.

Ansök om ett nytt skattekorte

Pension beskattas annorlunda än förvärvsinkomst. Ansök om ett nytt skattekort för pension från skattemyndigheterna (www.vero.fi) – gärna direkt efter att du fått pensionsbeslutet av oss. Skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till oss.

Läs mer om pensionsslagen