Partiell ålderspension 

Kundtjänst | 010 195 082

Vad är partiell ålderspension?

Partiell ålderspension är ett nytt pensionsslag som införs i stället för deltidspension. Det nya pensionsslaget är smidigare än det gamla, eftersom du endast kan ansöka om deltidspension om du ändrar ditt arbete till deltidsarbete.  

Läs mer

 

Söker du partiell ålderspension?

Ansök om pension

Red ut hur stor din partiella ålderspension är. Red också ut hur den inverkar på din ålderspension. Det går enkelt med hjälp av Ilmarinens pensionsräknare. Besluta om du börjar ta ut partiell ålderspension till ett belopp som motsvarar hälften eller en fjärdedel av din intjänade pension. Om du vill minska din arbetsinsats, ska du avtala om det med din arbetsgivare. Det är det enda beslutet som du behöver göra tillsammans med din arbetsgivare. Som företagare beslutar du naturligtvis om ditt arbete själv.

Ansök om pension cirka en månad innan du vill att pensionen ska börja. I våran webbtjänst kan du ansöka om pension tidigast två månader före du går i pension. Lämna in ansökan i god tid, eftersom pension inte beviljas retroaktivt. Att lämna in ansökan på nätet är det smidigaste och snabbaste sättet att gå i pension.

Först ett pensionsbeslut, sedan pension

Du får ett pensionsbeslut senast under den månad när pension börjar utbetalas. Av beslutet framgår bl.a. pensionsbeloppet och hur din pension har bildats. 

Ansök om skattekort

Pensionsinkomst beskattas annorlunda än förvärvsinkomst. Därför ska du be skatte­myndigheterna om ett nytt skattekort för pension. Ansök om ett nytt skattekort genast efter att du fått ett pensionsbeslut från oss. Det är allt du behöver göra, eftersom skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till oss. 

Läs mer om pensionsslagen