Skattekort för pensionstagare

Efter att du fått ett pensionsbeslut, ska du ansöka om ett nytt skattekort från skattemyndigheterna. Om ett skattekort för pensionsinkomster. Gör det genast, så säkerställer du att vi endast uppbär så mycket i skatt som är nödvändigt på pensionen.

Pension är beskattningsbar inkomst på samma sätt som andra inkomster. Därför behöver du ett skattekort även som pensionär. Ett skattekort för pensionsinkomster. Skattekortet behövs endast för beskattningen av pension. 

 

Med ett skattekort för pension undviker du en för stor skatt

Ansök om ett skattekort för pensionsinkomster från skattemyndigheterna genast efter att du fått ett pensionsbeslut från oss. Det är allt du behöver göra, eftersom skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till Ilmarinen. Efter det uppbär vi endast så mycket skatt som det är nödvändigt på din pension. 

Om vi inte får ditt skattekort, blir vi tvungna att innehålla 40 procent i skatt på din pension. Det är vad vi måste innehålla i skatt tills vi får ditt skattekort. 

Om vi varit tvungna att innehålla en för stor skatt av dig, är det inget att oroa sig för. Du får den skatt som betalats för mycket tillbaka inom en vecka efter att ditt nya skattekort anlänt till Ilmarinen. Förutom om vi får ditt skattekort först genast efter årsskiftet. Vi kan nämligen endast återbetala skatt som vi innehållit samma år. Men du behöver inte vara bekymrad då heller: du får den skatt som uppburits för mycket tillbaka av skattemyndigheterna i form av skatteåterbäring. 

 

Skaffa skattekort för pensionsinkomst endast en gång

Du behöver endast skaffa ett skattekort för pensionsinkomst en gång, dvs. då du går i pension. I fortsättningen får vi uppgifterna om din förskottsinnehållningsprocent direkt från skattemyndigheterna. 

Ditt pensionsbelopp justeras årligen enligt arbetspensionsindexet. Om ditt pensionsbelopp ändras senare av någon annan orsak, kontrollera med skattemyndigheterna, om du behöver ett nytt skattekort. 

Om du vill att vi ska innehålla mer skatt på din pension än enligt skattekortet, kan du höja din skatteprocent i vår webbtjänst. 

Om du fortsätter att arbeta som pensionär, skaffa ett skattekort till, dvs. ett för löneinkomst. 

 

Om ditt pensionsbelopp ändras

Om du får ett nytt pensionsbeslut om din pension, där pensionsbeloppet ändras med över 20 euro i månaden, bör du ansöka om ett nytt skattekort för pension från skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna räknar ut ett nytt skattekort utifrån de ändrade inkomsterna och skickar det direkt till Ilmarinen.

 

Vi meddelar din pensionsinkomst till skattemyndigheterna

Du behöver inte uppge ditt pensionsbelopp i skattedeklarationen, utan vi meddelar den till skattemyndigheterna på dina vägnar. Det gör vi alltid vid årsskiftet. Samtidigt skickar vi även informationen till dig.