Pensionsreformen 2017

Pensionsreformen medför ändringar i pensionerna och åldersgränserna. Läs om huvudpunkterna i reformen och uppskatta din framtida pension och din pensionsålder med hjälp av vår räknare!  

 

Revideringarna träder i kraft från ingången av 2017. Reformen inverkar inte på redan löpande pensioner.

Nedan berättas om de viktigaste ändringarna som pensionsreformen medför. Mer övergripande information finns på sidan pensionsreformen.fi.

Pensionsåldern stiger till 65 år

Den största ändringen är att den lägsta åldern för ålderspension gradvis stiger till 65 år. Från år 2018 framåt höjs åldersgränsen för ålderspension med tre månader för varje födelseårskull tills den lägsta åldern för ålderspension är 65 år. Samtidigt höjs även den övre åldersgränsen: den är cirka fem år högre än den lägsta åldern för ålderspension.

Fr.o.m. 2030 ändras pensionsåldern ytterligare. Pensionsåldern binds till utvecklingen av den förväntade livstiden och fastställs separat för varje födelseårskull.

Vilken är din pensionsålder och ditt pensionsbelopp? Uppskatta hur pensionsreformen inverkar på din pension med hjälp av vår räknare (endast på finska).

Läs mer om pensionsåldern och hur den binds till utvecklingen av den förväntade livstiden.

Pension intjänas alltid med 1,5 procent

I framtiden intjänar alla som är över 17 år pension med 1,5 procent per år. För ändringarna i intjäningsprocenten gäller emellertid en övergångsperiod fram till år 2025, under vilken 53–63-åringar tjänar in pension med 1,7 procent om året. Läs mer om pensionstillväxten.

Delvis i pension

Deltidspensionen slopas i sin nuvarande form och i stället införs partiell förtida ålderspension. Partiell förtida ålderspension kan tas ut redan vid 61 års ålder. Beloppet är antingen 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen. Partiell förtida ålderspension är inte bunden till en minskad arbetsmängd. Läs mer om partiell pension.

Arbetslivspension för personer med tungt arbete

Det är möjligt att gå i pension redan före den officiella pensionsåldern vid 63 års ålder, om man arbetat i tunga och belastande arbeten i minst 38 år. Läs mer om arbetslivspension.

Uppskovsförhöjning ersätter den förhöjda intjäningsprocenten

Den förhöjda intjäningsprocenten för 63–67-åringar slopas och i stället införs en uppskovsförhöjning. Om pensionen inte tas ut genast vid den lägsta åldern för ålderspension, beviljas en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad som pensionen skjuts upp. Läs mer om uppskovsförhöjningen.