Hur och när kan man gå i pension?

Kundtjänst | 010 284 2010

Har du redan gått i pension?

När är det dags att gå i pension?

Ju lägre du arbetar, desto större är din pension. Du kan arbeta tills du fyller 68 år. Du kan också arbeta längre än så, då du avtalar om det med din arbetsgivare. Efter pensionsreformen är pensionsåldern olika för varje åldersklass.

Läs mer

Hur mycket får jag i pension?

Varje euro som du intjänar utökar din pension. Granska din pension på nätet. Pensionsbeloppet och pensionstillväxten är beroende av pensionsslaget.

Gör en pensionsberäkningen

Vad består pensionen av?

Granska pensionsutdraget

Den pension som du hittills intjänat framgår av ditt pensionsutdrag. Du får pensionsutdraget från det pensionsbolag, i vilket din arbetsgivare har försäkrat dig för tillfället. Granska din pension på nätet.

Logga in

Läs mer

Läs mer om de olika pensionsslagen

Ålderspension

Du kan gå i ålderspension efter att du uppnått din lägsta ålder för ålderspension – eller vid ett senare datum. Ju lägre du arbetar, desto större är din pension.

Partiell ålderspension

Med partiell ålderspension kan du bestämma hur mycket du arbetar. Du kan ta ut partiell ålderspension vid 61 års ålder.

Invalidpension eller rehabiliteringsstöd

Läs mer om invalidpension och rehabiliteringsstöd, om din arbetsförmåga har försämrats.

Familjepension

Om maken eller makan eller en förälder avlider, kan den efterlevande och barnen söka familjepension.

Arbetslivspension

Läs mer om arbetslivspension, om du har arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete och har en sjukdom som inverkar på din arbetsförmåga.

Arbete under tid med pension

Du kan arbeta fastän du får pension. Kontrollera på förhand om ditt arbete inverkar på redan intjänad pension och läs mer om vem försäkras enligt ArPL eller FöPL.

Pensionsreformen 2017 – vad ändras?

Pensionslöfte – du får också din pension

background

Tillbaka till arbetet med hjälp av rehabilitering

Om din arbetsförmåga försämras och du inte längre klarar av att arbeta, kan rehabilitering hjälpa dig. Med hjälp av rehabilitering kan en arbetstagare eller företagare återgå till arbetslivet. Det gör majoriteten av rehabiliteringsklienterna. Största delen med stor motivation och ny energi.